tư duy

1. Khi bản ngã ý thức thế giới, thế giới là ảo ảnh. Vì nó nhìn thế giới theo cách do nó huyễn tưởng/suy nghĩ. Cũng như giấc mơ vậy. Do bản ngã huyển tưởng mà thành một viễn cảnh. Lúc này, bạn trở thành người chứng kiến và nhập cuộc trong sự huyễn tưởng đó. Khi trở thành người nhập cuộc trong viễn cảnh, bạn cảm thấy nó rất thật. Nhưng rõ ràng, khi bạn không còn là người nhập cuộc, bạn thoát ra khỏi viễn cảnh, và viễn cảnh biến mất vào sự ý thức trong sáng. Như vậy, chỉ mình cái nhận biết trong sáng tĩnh tại là một, là duy nhất. 
 
2. Bản ngã hưởng thụ bằng cách hướng ra, nương tựa vào một đối tượng cụ thể và tận hưởng dạng năng lượng bên ngoài. Sự nhận biết tĩnh lặng tận hưởng chính nó. Khi sự nhận biết tĩnh lặng tận hưởng chính nó, nó có thể tận hưởng thế giới hình tướng trong sự tự do.

3. Con người được ban cho suy nghĩ và giọng nói, và rồi cuộc khám phá mọi thứ bắt đầu với sự diễn giải gần như không có hồi kết về các hiện tượng và sự vật sự việc diễn ra trong thế giới hay vũ trụ này. Họ cũng lầm tưởng rằng ngôn ngữ diễn tả đó là sự thật, và rắc rối cũng bắt nguồn từ đó. Khi quá quen thuộc, bị thỏa mãn và hấp dẫn trong ngôn từ, suy tư, sự tưởng tượng... con người đánh mất liên lạc với bản chất của chính mình. Bản chất của họ không gì khác ngoài cái ý thức tĩnh lặng thường hằng. Ý thức đó tồn tại như nó là. Không thể diễn dịch. Không một suy tư nào có thể hiểu được. Nói tóm lại, Thượng Đế là ý thức tuyệt đối. Thượng Đế tồn tại như Thượng Đế là. Mục đích sống là hãy là ý thức tuyệt đối đó, vì mọi diễn giải đều không thể nào phán ánh được bản chất. Bản chất thì chỉ có một, những sự diễn giải thì đã và đang đi quá xa rồi. 

4. Sự phóng chiếu không thể tách rời sự chân thực. Sự phóng chiếu kích hoạt cái nhìn chân thực về bản bản chất, vì thế suy nghĩ hay ngôn từ cũng có chức năng của nó trong việc truy tìm nguồn gốc của chúng ta. Khi một người không thể tư duy bằng ngôn ngữ, tư duy đó bị khiếm khuyết, cũng giống như tình trạng của những người không thể nghe bẩm sinh, tư duy có thể hoặc nhiều phần bị khiếm khuyết. Như vậy, chúng ta cần tận dụng những sự phóng chiếu hay tư duy đó một cách đúng đắn thì tự khắc cái chân thực sẽ hiển lộ. 


No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.