Bạn tôi

"Tháng 12 này tao sẽ đi Úc mày ạ!" Tôi còn nhớ, cách đây một vài tháng, cô bảo tôi rằng cô vừa trượt chuyến đi Úc. Ánh mắt cô án...

live the life you desire

Lúc còn nhỏ, tôi chỉ biết bản thân phải học thật giỏi. Năm nào, tôi cũng quan tâm đến việc... mình sẽ phải tiếp tục đứng đầu lớp. Những môn...
Trang Ps Blog. Powered by Blogger.