Tết của năm nao, ơi!

Lớn lên, tôi cảm thấy mình ích kỷ, và càng ngày càng ích kỷ. Tôi chỉ nghĩ cho bản thân mình, tôi ý thức được điều đó, nhưng tôi không thể s...
Trang Ps Blog. Powered by Blogger.