sự hy sinh

Trong bất cứ mối quan hệ nào từ nhỏ đến lớn, điều chúng ta cần học là sự hy sinh. Hy sinh ở đây không có nghĩa là chúng ta sắp sửa đánh mất ...

giai đoạn đời người

Một quãng thời gian rong ruổi mới thực sự hình thành bản thân mình bây giờ. Hôm trước, ngồi với một người chị, chị bảo rằng, ai ai cũng dạy ...

mâu thuẫn

Trong những cuộc trò chuyện hàng tháng, mọi người có hỏi tôi rằng khi mới phát khởi tâm linh tại sao bên trong họ lại nảy sinh nhiều mâu thu...
Trang Ps Blog. Powered by Blogger.