biết ngồi yên

Cuộc sống có quá nhiều vấn đề đến với ta đúng không bạn! Có những giai đoạn, nhiều nhân duyên xảy đến bất ngờ và rắc rối đến nỗi sự phiền nã...

muốn độ người khác

Vì bản năng hướng ra bên ngoài của con người quá sâu dày nên mong muốn độ/cảm hóa người khác dường như cũng được họ đề cao chọn lựa hơn cả. ...
Trang Ps Blog. Powered by Blogger.