thấu hiểu

Những mâu thuẫn và tan vỡ trong mối quan hệ thường đến từ nguyên nhân thiếu đi sự thấu hiểu. Thiếu đi sự thấu hiểu cũng giống như việc, bạn ...

nhào nặn theo ý mình

Khi sinh con, ông bố bà mẹ nào cũng xem đứa con của mình là cả thế giới, thế nhưng, cách họ yêu thương lại phạm phải một sai lầm lớn là từ t...

làm chủ cảm xúc

Sự có mặt của cảm xúc trong con người thật quan trọng, nhưng cũng giống như năng lượng dục, nó có khả năng dẫn dắt họ đến một trạng thái cực...

tham, sân, si

Thoạt đầu, những người mới tu tập rất sợ hãi khi đối diện tâm mình. Bởi lúc ấy, họ thấy tâm họ vô cùng tham sân si. Bằng sự quán sát kiên nh...
Trang Ps Blog. Powered by Blogger.