Cái chết

Thật khủng khiếp và điềm gở biết bao khi nói về cái chết ở độ tuổi này, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi gạt bỏ nó ra khỏi suy nghĩ thườ...
Trang Ps Blog. Powered by Blogger.