the sound of music

Sẽ có ít nhất một thứ thúc đẩy đam mê của bạn, sẽ có một thứ khiến cơn mệt mỏi của bạn tan biến đi, sẽ có một thứ khiến bạn lập tức tưởng t...

thời đi học

Có một sự thật thú vị là từ lớp 1 đến lớp 12, tôi đều là lớp phó học tập. Công việc của lớp trưởng khá nhiều, t...

body n soul

Nhớ câu hỏi hôm trước của bạn: "Trang đã bao giờ nghĩ đến chuyện thay đổi sang một phong cách hoàn toàn mới lạ chưa?" Rõ ràng, từ...
Trang Ps Blog. Powered by Blogger.