thấy rác là quét tâm

Khi nhìn vào cuộc sống, và nhìn vào chính nhu cầu của mình, mỗi người đều nhận ra một điều rằng họ không thể tồn tại một cách cô lập. Mọi cô...

sân như lửa đốt

Ganh ghét, đố kỵ, tỵ nạnh, không bằng lòng hay không vừa ý với ai đó là biểu hiện của tâm sân. So với tâm tham, thì tâm sân dễ phát hiện hơn...

hai mặt cuộc đời

Một người từng đi qua sự ngạo mạn, sẽ không chê trách người ngạo mạn. Một người từng đi qua sự sung sướng, sẽ không bao giờ tung hô người su...

sắc còn không

Anh là một điêu khắc gia mà tôi trân quý. Trân quý không phải bởi tác phẩm của anh làm ra giàu nội hàm, ngôn ngữ anh viết ra đầy tính trắc ẩ...

tâm buông

Trong cuộc sống, chúng ta không thể biết chắc được các cơ hội và thử thách sẽ đến lúc nào, dẫn chúng ta đi đến đâu, sống với ai, và trải ngh...
Trang Ps Blog. Powered by Blogger.