Tự do tâm hồn

Nếu bầu trời là ẩn dụ của sự tự do thì tôi nghĩ, bên trong bạn là cả bầu trời, nếu bạn cho phép điều đó xảy ra.  Tôi đã từng bị mê hoặc...

Định tâm mùa dịch

Tôi nghĩ bản thân mình đã sống một thời gian mà ít biết như thế nào là sự suy ngẫm. Tôi đã để những hành động vật lý của bản thân lên trái ...
Trang Ps Blog. Powered by Blogger.