Vitamin

Dù thời sinh viên của tôi trôi qua khá ngắn ngủi nhưng không phải không có kỷ niệm. Tôi cũng có nhiều người bạn, dù mối quan hệ chẳng mấy k...

Điều kỳ diệu

Chị, 23 tuổi, chững chạc và là nhà cố vấn tâm lý. Tôi quen chị thông qua một người anh, người anh ấy bảo tôi rằng: "Nếu có dịp, hai ch...
Trang Ps Blog. Powered by Blogger.