tri âm

Tôi muốn viết về một người bạn, và có lẽ đúng hơn là một người anh, nhưng chúng tôi vẫn xưng hô bằng tên nhau. Và điều đó thật ấm áp. Bạn là...

tổn thương

Chúng ta đang sống trong thế giới mà con người cho rằng tổn thương là sự yếu đuối, nhưng đối với tôi, tổn thương chính là sức mạnh. Điều đó ...

có - không

Để chạm đến cái không, mỗi người phải thực sự đi tận cùng những cái có. Khi có một nỗi buồn, hãy thực sự cảm nhận tận cùng nó. Khi có một nỗ...

khi viết

Khi viết, tôi cảm nhận tôi rộng lớn hơn cơ thể rất nhiều, và có sự tĩnh tại rất sâu và lắng nằm đằng sau những xáo trộn, và sự tĩnh lặng này...
Trang Ps Blog. Powered by Blogger.