các bậc tỉnh thức

Osho, Krishnamurti, Eckhart Tolle,... được cho là những người tỉnh thức, những bậc thầy tâm linh.  Nhưng lời giảng của họ không phải là giốn...

nói về tâm linh (p3)

Tôi luôn thấy phần đa những người trẻ tuổi đều thiếu làm chủ cuộc sống của họ. Họ luôn để cho cả xã hội này điều khiển theo cách xã hội vận ...
Trang Ps Blog. Powered by Blogger.