một tâm hồn đẹp

Khi cuộc sống khiến ta làm bạn với chính mình nhiều, thì những người bạn còn lại của ta hầu như là đồ vật, và cũng có thể là con vật. Ngoài ...

tình yêu

Nếu thuyết Darwin nói rằng cuộc sống dựa trên đấu tranh sinh tồn thì thực sự nhầm, và cũng chính vì tuyên bố này của ông mà đã gây ra hai cu...

phán xét

Trong buổi trò chuyện "nghệ thuật thanh lọc tinh thần" hôm qua, có một bạn khán giả tham gia hỏi: "Khi ai đó mà ta cố gắng gi...

nỗi buồn

Trong khoảnh khắc bất chợt, tôi nhận ra nỗi buồn cỏn con của mình đã tự nguyện rời đi để đưa tinh thần ở trong trạng thái cân bằng cho một s...

lan tỏa

Một buổi sáng cuối năm 2020, khi lá vàng ngoài đường rụng nhiều và cơn gió thu Sài Gòn làm lòng mát rượi, tôi có hẹn với nghệ sĩ cảnh quan A...
Trang Ps Blog. Powered by Blogger.