sự bất toàn

Cuộc sống của một người thường xoay quanh những yếu tố: sự nghiệp - tiền bạc - sức khỏe - tình yêu và nhận biết (tĩnh tại). Và cùng lúc, gần như không ai có đầy những yếu tố đó. Sự bất toàn trong điều này là để mỗi người ý thức được rằng khi tham vọng trong sự nghiệp, thì bạn gần như ít khi trải nghiệm được sự tĩnh lặng và không thể chu toàn trong tình yêu. Khi đeo đuổi tình yêu, bạn cũng khó tập trung vào phát triển sự nghiệp và gặp những bi ai về tình cảm. Và dù vừa có sự nghiệp vừa có tình yêu, thì có thể bạn cũng gặp những đau khổ về mặt thể xác, hoặc không thực sự biết bản chất thực sự của mình là gì vì quá tham đắm và tự đắc với những gì mà bạn nghĩ là mình đang có được. Còn khi bạn là nhận biết tĩnh tại, những yếu tố còn lại không còn chi phối được bạn nhiều nữa, và nếu sự tĩnh lặng càng sâu sắc thì những yếu tố kia sẽ chỉ là tạm bợ và không còn ý nghĩa. Vì chúng không còn là sự tìm kiếm và mong cầu bên trong bạn, và bạn tự do. Vậy thì rốt cuộc, điều gì là quan trọng nhất với bạn? No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.