mọi thứ tự xảy ra như nó là

Trong cuộc sống, chuyện gì xảy đến đều không xảy đến với mình trừ khi mình chấp vào suy nghĩ "điều này đang xảy đến với tôi". Như vậy, khi suy nghĩ này không xảy ra trong tâm trí, thì tâm trí bình lặng. Thứ khiến cho tâm trí náo động và bất cân bằng đều xuất phát từ việc chạy theo những tư tưởng-suy diễn-tưởng tượng. Những tư tưởng bất an, phiền muộn, lo lắng... đều thực sự không cần thiết cho một đời sống an-vững.

Khi việc gì đó xảy đến, hãy hỏi "điều này đang xảy đến với gì", và câu trả lời "Nó đang tự xảy ra như nó là". Nhưng cơn gió đang xảy ra như nó là, những sự việc sự vật trên đời này đều cũng đang xảy ra như nó là. Khi có thể tĩnh tâm nhìn mọi sự như mọi sự đang là, thì trạng thái sâu lắng và bình tĩnh luôn ở trong bạn. Bất cứ khi nào cái tâm loay hoay và có vẻ hướng ra để giải quyết, hãy hướng nó vào bên trong, trụ vững trong sự điềm tĩnh. Hãy tự hỏi "Cái gì đang muốn giải quyết", câu trả lời "Chỉ là suy nghĩ", "Suy nghĩ đến từ đâu", và chỉ còn lại sự tĩnh lặng. 

Sự tĩnh lặng là nguồn cho mọi khuynh hướng tư tưởng nhưng chúng ta thường bị cuốn vào những tư tưởng chía về các đối tượng, và bị lạc vào những tư duy về đối tượng, rồi từ đó bị lu mờ về nguồn gốc của chúng. Nguồn gốc của chúng (mọi tư tưởng) là tĩnh lặng.

Suy nghĩ dấy lên đi cùng với thế giới hình tướng này bỗng nhiên dấy lên, như trong một giấc mơ, khi tư tưởng dấy lên thì viễn cảnh trong mơ bắt đầu hoạt động và tư tưởng cho rằng mình là một nhân vật cảm thấy viễn cảnh đó rất chân thực. Khi chỉ ý thức vào sự tĩnh lặng bên trong, chỉ còn lại là sự tĩnh lặng. Chỉ khi tư tưởng xuất hiện trở lại, bạn mới một lần nữa bị thu hút vào thế giới hình tướng.

Vì vậy, hãy luôn "duy trì" ý thức tĩnh lặng bên trong, và bất cứ khi nào tư tưởng dấy lên, hãy nói "ta là..." và cảm nhận không gian tĩnh lặng sau hai từ "ta là" đó. Điều này dần xóa sạch lầm tưởng "ta là" một hình tướng hay suy nghĩ. 
No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.