nhất tâm

Ở Kathmandu có một bảo tháp Buddha Stupa mà trong một ngày rất nhiều người đi quanh đó, như một nghi lễ, một sự thực hành tâm linh với tấm lòng hướng hoàn toàn về Phật. Quanh bảo tháp là những cửa hàng, quán ăn, quán cafe nối đuôi nhau thành một vòng tròn. Và những người đi quanh bảo tháp có 3 dạng: những người hoàn toàn có lòng thành kính hướng phật, không hề bị chi phối bởi những thú vị và hấp dẫn nơi thế gian; 2 là những người vừa muốn thực hành tâm linh nhưng vừa bị chi phối bởi những món đồ, những trải nghiệm mê hoặc mới mẻ quanh Buddha, và 3 là những người hoàn toàn đi quanh Bảo tháp nhưng không biết gì về tinh thần Bảo tháp, họ chỉ đơn giản lạc vào những hấp dẫn nơi thế gian. 

Bạn thấy mình ở nhóm người thứ mấy? Có một sự thật là những người thực hành tâm linh ngày nay đều có một điểm chung là lúc thì hướng nội lúc hướng ngoại, lúc rất nhất tâm nhưng có lúc tâm lại lang thang cho những tìm kiếm hay nắm bắt cơ hội thế gian. Nhưng sự tiến bộ tu tập chỉ dành cho những người dứt khoát về một hướng: hướng nội. 

Điều này có thể tương quan với câu chuyện cuộc thi chạy giữa rùa và thỏ. Vì rùa nhất tâm về một hướng, còn thỏ thì tự đắc và ham vui chơi nên nó vẫn thua con rùa chậm chạp. Sự tu tập tâm linh cũng vậy. Sự chiến thắng bản ngã chỉ dành cho những người tín tâm và kiên định với mục tiêu bên trong. Nhiều người vốn cái tâm ham vui, thích lang thang như con thỏ, chạy hết từ kiến thức này sang kiến thức khác, từ nghi lễ này sang nghi lễ khác, từ chùa này sang chùa khác, từ vị thầy này sang vị thầy khác, mà không chịu nghiêm túc thực hành và chiêm nghiệm về nguyên lý hoạt động của các cách thức liệu chỉ đơn giản tạo ra hệ quả tạm thời hay vĩnh cửu. Một người nếu không chiêm nghiệm nguyên lý của các phương pháp thực hiện thì họ sẽ là nô lệ của phương pháp đó. Cũng giống như con thỏ, nó nô lệ cho những thú vui trong khi vẫn tự đắc mình sẽ về đích trước con rùa. Điều này có khác gì những người tự đắc với những kiến thức tâm linh và cho rằng mình hoàn toàn ổn so với những người chẳng có chút kiến thức nào. 

No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.