bạn tập trung vào cái đầu quá nhiều

1/ Chúng ta tập trung vào cái đầu quá nhiều, và đó là lý do cho phiền não khởi sinh. Đừng để bị "chạy về phía cái đầu" và rồi bạn sẽ cảm nhận được chiều sâu. Chiều sâu chỉ có thể trực nhận với sự có mặt cảm nhận, lắng nghe thực tại. Cái đầu lúc này tự im ắng, trí tuệ khởi sinh. Còn không, chỉ là sự phán xét. 

2/ Những gì bạn dính mắc là quá khứ, là những gì đã qua. Nhận biết là không còn dính mắc vào ký ức. Khi mắc kẹt vào ký ức, bạn sẽ không thể nào thấy mọi thứ luôn mới mẻ. 

3/ Chúng ta luôn nghĩ mình phải cảm nhận được cái gì đó, phải biết cái gì đó đang diễn ra. Nhưng hãy đơn thuần cảm nhận, hãy đơn thuần lắng nghe. Hãy ở yên với thực tại đang chuyển động. Đừng nắm bắt nó bằng một mong cầu. Hãy cứ cảm nhận trong sáng. Đừng mong mình sẽ cảm nhận được cái gì. Rồi thì tự dưng sự thông tỏ phát sinh bên trong bạn một cách lặng lẽ. Nhưng thiết yếu là ở sự kiên nhẫn. Hãy nhẫn nại hơn.No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.