kích hoạt tĩnh lặng

Những cú sốc tinh thần kích hoạt sự trầm lắng bên trong mỗi người. Nghĩa rằng những trạng thái đau khổ luôn khiến con người ta phải nhìn vào chính họ, vào những gì đang diễn ra bên trong. Và đó chính là khởi đầu của nhận biết. 

Va chạm với những biến đổi kích hoạt cái nhìn tĩnh lặng với mọi biến đổi. Chúng ta càng thấy sâu xa được bản tính của thế giới hình tướng là chuyển dịch. Bất cứ điều gì thuộc về thế giới hình tướng là dòng chảy. Đó là những năng lượng tuôn thành dòng, tương tác qua lại lẫn nhau. Ta gọi đó là mối quan hệ tương thuộc. Khi kiểm soát một dạng năng lượng, tức thì những dạng khác bị ảnh hưởng. Như khi một ý nghĩ khởi sinh thường tạo ngay cảm xúc, từ đó thôi thúc khẩu và thân... Sự kiểm soát này cũng gây ra tình trạng tắc khí, tắc khí thì tắc sự lưu thông của máu. Vì trong khí có nước, và trong nước có khí. Như vậy, thiền hay nhận biết là cảm nhận được, thông suốt được tiến trình này. Khi thông suốt về tiến trình, chúng ta không còn dính mắc vào tiến trình nữa. Khi không còn dính mắc vào tiến trình, không còn luân hồi. Không luân hồi thì không tái sinh. 

Sự nhận biết không thể cục bộ. Vì khi nhận biết cục bộ, chúng ta không thể thấu rõ được sự toàn thể. Nghĩa rằng, nhận biết không phải là sự tập trung vào một điểm hay một vài điểm. Ngay khi bạn tập trung vào một điểm, bạn liền đánh mất sự nhạy biến với những điều còn lại. Như vậy, sự tập trung đó chính là đắm chìm. Sự đắm chìm gây ra ảo giác. Dính mắc vào ảo giác khiến cho não bộ bị lu mờ và mụ mị. 

Nhận biết không từ một vị trí nào toát ra, mà nó là trung dung. Khi ta nghĩ nhận biết từ não bộ toát ra, ta liền nghiêng về sự tập trung hoặc kiểm soát. Khi tập trung quá nhiều vào não bộ, dòng năng lượng tuôn qua cơ thể phải "gánh vác" nhiều đến nỗi trở nên mệt mỏi và nhanh chóng già hóa. Hãy lắng sâu vào bên trong để cảm nhận sự tĩnh lặng có mặt ở khắp mọi nơi chứ không phải toát ra từ nơi nào. Đó là khi bạn đã trở nên sẵn sàng và dễ dàng có mặt với tất cả mọi chuyển dịch vốn là bản chất của thế giới hình tướng này. Như Đức Phật từng nói "sống trong nhân quả mà không bị muội nhân quả". Nhân quả là thế giới hình tướng. Không bị muội nhân quả hàm nghĩa bạn cảm nhận được bản chất mình là sự tĩnh lặng. No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.