chuyển hóa

Bạn sẽ thấy có một mối liên hệ mật thiết giữa tâm trí và không gian bên ngoài. Rằng khi ở một môi trường quá chật chội với quá nhiều tâm trí, chắc chắn tâm trí bạn sẽ bị kích hoạt, và dần bị xáo trộn. Nhưng khi nhận biết nảy sinh, sẽ có một sự thôi thúc không tạo mối quan hệ với thế giới hình tướng, đặc biệt là tạo mối quan hệ với con người. Điều đó không có nghĩa rằng bạn trốn tránh con người, mà ý nghĩ tạo mối quan hệ bên trong bạn bị phá vỡ. Chắc chắn sẽ có những sự chia xa bắt đầu hình thành. Và để nhận biết thực sự vững, bạn cần đón nhận tất cả mọi chuyển đổi này. 

Sự hòa hợp với con người khác với việc tạo mối quan hệ với họ. Hòa hợp thì bạn vẫn cảm nhận rõ cô độc. Nhưng tạo mối quan hệ thì bạn bắt đầu cảm thấy sự ràng buộc, sự thôi thúc giữ gìn và bảo vệ, sự cố gắng tránh xa... Tức khi tạo mối quan hệ, bên trong bạn luôn là sự xung đột. Và khi người kia cảm thấy có gì đó bất ổn về bạn, bạn thường cố gắng giải thích, nhận lỗi, hoặc cố tránh mặt. Bạn cố gắng tìm cách giải quyết vấn đề. Nhưng thực ra, điều đơn giản mà bạn có thể làm là chấp nhận mọi thứ đang diễn ra và thôi tìm cách kiểm soát và xử lý chúng. Hãy để sự tĩnh lặng bên trong dẫn đường. 

Khi nhận biết khởi sinh, tâm trí bạn ít bị kích hoạt, sự thôi thúc trở về tĩnh lặng bên trong bạn bắt đầu mạnh hơn. Sự thôi thúc này khác với thôi thúc của tâm trí, vì nó tự nhiên, dứt khoát và thuận dòng chảy. Thôi thúc từ đạo luôn cân bằng, và những chuyển động bắt nguồn từ nó cũng cân bằng. Bạn cần lắng nghe điều đó. Tâm trí ít kích hoạt, mối quan hệ với tâm trí bị phá vỡ, hàm nghĩa mối quan hệ với thế giới hình tướng cũng sụp đổ. Lúc này, bạn sẽ cảm nhận rõ hơn mối liên hệ, tương giao với thiên nhiên. Và thôi thúc sống gần thiên nhiên bên trong bạn bộc lộ.

Bạn có thể lập luận, có nhiều người sống gần thiên nhiên nhưng đâu có nhận biết đúng đắn. Đúng vậy! Không ít người sống trong thiên nhiên nhưng gần như lại phụ thuộc vào thiên nhiên, hoặc đắm chìm vào thiên nhiên. Họ gần như để vô thức hay cơ chế ngấm ngầm dẫn dắt sinh tồn. Họ khác với những người có sự nhận biết. Nhận biết sẽ chỉ đường cho họ gần với thiên nhiên, và để thiên nhiên kích hoạt sự tĩnh lặng sẵn có bên trong họ. Vì chỉ khi kết nối sâu vào không gian tĩnh lặng này, thì những chuyển hóa thực sự mới bắt đầu. 

Vì bạn sẽ thấy, có những người hiểu kiến thức về nhận biết nhưng dường như họ vẫn chưa thực sự chuyển hóa rõ rệt. Vì sao? Vì họ vẫn còn tạo mối quan hệ với thế giới hình tướng. Điều đó có nghĩa là nỗi sợ hãi vẫn ngấm ngầm, và muốn được đảm bảo về mặt an toàn luôn chi phối họ thực hiện mọi hành động. Như thế nào là tạo mối quan hệ với thế giới hình tướng? Nghĩa là vẫn còn suy nghĩ dính mắc với thân nhân, với công việc, với thành-bại, với đầu tư kinh doanh, với lý tưởng về cuộc sống đáng mơ ước... Lúc này, bạn sẽ thấy những kiến thức tâm linh chỉ đơn giản là sự thu thập thêm vào tâm trí những ý niệm, những hình ảnh và ngôn từ cũ. Sự chuyển hóa không thể rõ ràng được. 

Khi mối quan hệ với thế giới hình tướng sụp đổ, nỗi sợ hãi bên trong sụp đổ, nghĩa là bạn bắt đầu cảm nhận được sự tự do. Mọi dịch chuyển và khó khăn giờ đây không còn chi phối được bạn nữa. Chính bạn sẽ cảm nhận được rõ điều đó khi đi qua những bất trắc. Và đây là lúc bạn biết khả năng thực sự xuất phát từ bên trong. 

No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.