đánh lạc hướng

Những ý nghĩ bên trong bạn có thể chuyển đổi đối tượng một cách vi tế. Điều quan trọng là sự chấm dứt của ý nghĩ đó, chứ không phải là chấm dứt đối tượng bên ngoài. Chẳng hạn, bạn vừa chia tay một người. Rồi một ngày bạn yêu đương người khác. Bạn nghĩ bạn đã buông được người cũ. Nhưng đó chẳng qua là những ý nghĩ mà bạn dính mắc chuyển đổi sang đối tượng mới, là người mà bạn yêu hiện tại. Như vậy gốc rễ của khổ đau vẫn còn. 

Cũng vậy, có những người tưởng rằng mình đã đoạn trừ được sự luyến ái với người khác phái. Nhưng chưa hẳn. Mà sự luyến ái bên trong họ chẳng qua là đang chuyển qua các đối tượng khác như con vật, thiên nhiên, người cùng giới, nghệ thuật, tranh ảnh, sưu tập... Điều cốt lõi là bạn nhận ra được ý nghĩ bên trong bạn đang chuyển đổi mối quan hệ sang những đối tượng khác biệt. Các đối tượng bên ngoài không quan trọng. Đó không phải là những thứ mà chúng ta cần phải chấm dứt. Cái quan trọng nằm ở những ý nghĩ cứ luân chuyển bên trong chúng ta. Chúng ta cần thấy chúng, và thấy được bản chất đánh lạc hướng của chúng. Từ đó, bạn sẽ không còn bị chúng điều khiển nữa.No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.