chuyển động không thời gian

Có những câu hỏi, những suy xét không nằm trong vòng xoáy của tâm trí. Nó vượt ra ngoài tâm trí để xem xét điều gì đang xảy ra. Đó là những suy nghĩ mang đến trí tuệ. Sự cân bằng xảy đến khi bạn là khoảng không gian, chứ không phải là lạc vào một điểm và chuyển động theo điểm đó. Khi là sự tĩnh lặng tự nhiên, chứ không phải cố ý tạo ra, bạn có thấy sự tĩnh lặng đó là không gian? Nó không phải là một điểm tĩnh lặng và những điểm khác, những vùng khác là ồn ào. Nó là trạng thái tĩnh lặng tổng quát. Khi là tĩnh lặng này, suy nghĩ là sự cần thiết cho trí tuệ khởi sinh. Một số suy nghĩ như tự vấn, suy xét, mang đến cái nhìn thấu đáo về một vấn đề nào đó. Dù những suy nghĩ này chuyển động, nhưng bạn lại là sự tĩnh lặng không thời gian. Những suy nghĩ này không có thời gian, dù chúng là sự chuyển động. Đó là một phát hiện thú vị. 

Vậy khi nào chuyển động tạo ra thời gian? Đó là khi bạn đồng hóa mình vào sự chuyển động đó. Lúc này, bạn cảm nhận như thể mình đang trôi đi, cuốn đi, đang chờ đợi, đang háo hức, đang lo lắng, đang bồn chồn. Hãy là không gian, và thấy sự chuyển động. Tính không thời gian nằm ở chỗ này. 


Trang Ps Blog. Powered by Blogger.