là chính mình

Khi sự thôi thúc cho tĩnh lặng tâm trí càng mạnh mẽ, bạn sẽ thường thấy dù trong bất cứ hoạt động nào, khi tâm trí hướng ra một chút thì liền có ngay sự hướng vào bên trong nhằm ý thức về sự tĩnh tại sâu thẳm. Đó là giai đoạn mà ý thức thuần khiết "mong muốn" bạn là chính mình. 

Thiền sinh thường sẽ trải qua hai giai đoạn trong sự nhận biết. Giai đoạn đầu là khi mà họ cần phải tư duy về những khuynh hướng tâm trí, sự bắt đầu và hệ quả của nó, ta gọi đó là sự chiêm nghiệm. Trong giai đoạn này, bằng cách tập trung chiêm nghiệm về một khuynh hướng nào đó, tâm trí được tập trung và không đi lang thang. Ví dụ, tư duy về những dính mắc trong sự nghiệp. Bạn nhận thấy những ý nghĩ này thường bắt buộc bạn phải thành công, và điều đó thúc dục bộ não phải làm việc, và để lại những hậu quả căng thẳng về mặt tâm trí lẫn cơ thể. Ý thức về cái nguyên nhân lẫn hậu quả đưa đến càng sâu sắc sẽ khiến bạn nhận thấy không đáng phải sống một cuộc sống như vậy. Khi sự biểu biết về các khuynh hướng tâm trí rõ ràng, tức nhận ra tâm hướng ra ngoài sẽ khiến bạn luôn đau khổ, cái ý thức trong sáng sẽ thôi thúc bạn hướng vào bên trong. Khi ý thức trong sáng này được trải nghiệm nhiều, các khuynh hướng tâm trí sẽ bị loại bỏ dần, một số những buông bỏ bên ngoài cũng theo đó mà xuất hiện. Buông bỏ bên ngoài tức là thôi một công việc, thôi một mối quan hệ, thôi một tình bạn... 

Giai đoạn hai chính là giai đoạn cao cấp trước khi chứng ngộ. Tức thiền sinh chỉ đơn giản hướng ý thức vào bên trong và trải nghiệm sống là chính mình. Là chính mình tức là ý thức sự ý thức tĩnh lặng bên trong, và nhận thấy đây mới là sự chân thật chứ không phải là những khuynh hướng tâm trí hay thế giới. Vì các khuynh hướng tâm trí hay thế giới luôn biến đổi và không vĩnh hằng. Khi ý thức tĩnh lặng được trải nghiệm càng mãnh liệt, niềm tin về thực tại này là duy nhất và vĩnh cửu mới thực sự vững vàng. Điều này xảy đến là vì các khuynh hướng tâm trí hướng ra quá mạnh và tạo sự ràng buộc thâm căn cố đế với thế giới hình tướng nên bạn luôn lầm tưởng sự chân thực là nằm ở bên ngoài và trong những chuyển động hay biến đổi. 

Càng trải nghiệm sự tĩnh lặng sâu sắc bên trong, ý thức này hay còn gọi là Thượng Đế sẽ không bỏ rơi bạn, vì Ngài sẽ luôn thôi thúc bạn hướng vào và trải nghiệm sự tĩnh tại bên trong cho đến khi các khuynh hướng tâm trí tan biến hoàn toàn. No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.