khuynh hướng tâm trí

Tìm kiếm tất cả các khuynh hướng tâm trí là không thể vì càng tìm, các khuynh hướng này càng bẻ lái đi rất nhiều nơi, và sinh ra rất nhiều khuynh hướng khác. Chúng ta không phải là đi tìm kiếm mình đang dính mắc vào những điều gì, mà là cần chiêm nghiệm về sự dính mắc này là nguyên nhân của đau khổ tâm lý. Và từ đó, thấy ra được việc tâm trí hướng ra ngoài là nguồn cơn của mọi phiền não. Khi người ta hướng ra nhìn thế giới, người ta bị mắc kẹt vào những ý nghĩ về những đối tượng trong thế giới. Những ý nghĩ này bắt đầu diễn dịch và phán xét, sự phán xét (trí) luôn đi cùng trạng thái tâm. Khi trí không sáng suốt, không bình hòa, không rộng mở, thì tâm không thông, hay mắc kẹt. Vì thế, đến một lúc nào đó, bạn cần "settle down" (ổn định), không chạy theo những khuynh hướng hướng ra ngoài thế giới nhiều nữa. No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.