nỗi sợ đến từ ảo tưởng

1/ Khi bắt đầu nảy sinh tình yêu với một thứ gì đó thì liền đi kèm nỗi sợ mất mát. Khi bạn nảy sinh ý gì đó với ai đó, nỗi sợ liền xuất hiện, nỗi sợ xoay quanh người đó. Khi ý nghĩ nảy sinh đến một đối tượng, dù là gì đi nữa, thì nỗi sợ liền xuất hiện. Nỗi sợ xuất hiện khi nó hình dung nó như một cá nhân. Vì khi mình hình dung chính mình như một cá nhân, luôn có một động thái bảo vệ cho hình ảnh cá nhân đó. Sống trong một tập thể, chúng ta thường có một nỗi sợ như vậy. Vì thế, mới sinh ra sự đề phòng. Bất cứ những lời được nói ra thường có một nỗi sợ bị soi mói, bị lỡ lời. Lời nói thường là thứ dễ gây ra sự hiểu nhầm, vì tâm trí con người thường suy nghĩ hoặc cố ý hiểu lời nói đó theo ý dẫn dắt bên trong. 

2/ Khi một lời được nói ra, nó đã phát ra. Và điều quan trọng là mình cần chấp nhận được nó đã qua. Có câu nói "Uốn lưỡi 9 lần trước khi nói" có trí tuệ đằng sau đó. Vì chúng ta thường "dễ bị lỡ lời" vì thường nói dựa trên "cảm xúc hoặc ý nghĩ thúc đẩy từ bên trong". Mà ý muốn thì thường xung đột. Có khi nói ra theo ý này, thì ý khác liền xuất hiện và tự nhủ "sao lúc đó mình không nói theo kiểu khác thì hay hơn." Và khi nói ra rồi, nhiều người sợ vì nó có thể làm mất hình ảnh cá nhân của họ. Vì bất cứ lúc nào chúng ta dính mắc vào suy nghĩ, thì chúng ta luôn dính mắc vào hình ảnh cá nhân. Thứ chúng ta bảo vệ xuyên suốt cuộc đời này, chẳng phải là một hình ảnh cá nhân hay sao? Nhưng không nhiều người nhìn ra được hình ảnh đó là ảo tưởng. 

3/ Rất nhiều người đã từng tức giận với những lời của Phật, nhưng Phật không còn bao giờ cho rằng mình lỡ lời. Như vậy, ngay cả khi chúng ta không lỡ lời, thì vẫn có những người tức giận với ta. Vì sao họ tức giận? Vì họ nảy sinh ý rằng những lời của người kia đang đụng chạm đến hình ảnh cá nhân của họ. Như vậy, lời nói của người khác không hề làm ta tức giận, mà sự tức giận nảy sinh bên trong ta khi ta dính mắc vào ý nghĩ về lời nói kia, và tự suy diễn về lời nói kia theo một cách tiêu cực nào đó. 
No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.