không thể diễn giải

Có một người nhắn hỏi tôi, tâm linh là gì, và tôi không trả lời họ bằng ngôn từ. Chỉ im lặng. Tại sao nhiều người lúc nào cũng muốn người khác trả lời câu hỏi cho họ, bằng ngôn từ.  Rồi không biết rằng im lặng, không đáp trả, cũng là một câu trả lời. Tôi không có ý không tôn trọng họ. Nhưng với trường hợp này, tôi nhận thấy mình không thể trả lời họ bằng cách viết ra điều gì đó. Đáp án "tâm linh là gì" chính là khoảng im ắng không thể diễn giải. Hãy thấy ra, đừng tìm nó bằng một lời giải đáp bằng chữ nghĩa.No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.