sống hòa hợp

Trong gia đình, có nhiều trường hợp một thành viên trong đó sẽ thức tỉnh tâm linh trước những người khác. Thức tỉnh tâm linh có nghĩa là nhận ra những suy nghĩ hay khối đau khổ không phải là bản chất của mình, mà bản chất mỗi người chính là sự nhận biết mọi thứ đang diễn ra như nó là. Sự nhận biết đó không thông qua khái niệm, ý niệm mà đơn giản là thấy biết mọi thứ một cách trong sáng. Trong sự hiện diện, mọi đau khổ và ý nghĩ tự chuyển hóa, hay nói cách khác là sinh ra và diệt đi. 

Tùy thuộc vào trình độ thức tỉnh của bạn, mà sẽ có những thay đổi nhất định trong gia đình. Nếu bạn mới ở độ chớm hoặc đang trong quá trình thức tỉnh, đôi khi bạn sẽ cảm thấy khó gần với các thành viên khác và cảm thấy những khối đau khổ ở những người kia dễ dàng ảnh hưởng đến bạn. Hoặc, những thành viên khác bắt đầu nhận ra những thay đổi ở bạn, và có một chút đến nhiều chút khó khăn trong việc giao tiếp giữa đôi bên. Điều này xảy ra vì một số yếu tố như: sự đón nhận ở bạn vẫn chưa thực sự đủ đầy, sự hiện diện vẫn gián đoạn vì những khối dính mắc bên trong vẫn đang mạnh, phát sinh những mong cầu mới với các thành viên, quan sát một cách lý trí nên dễ dấn đếp áp lực, căng thẳng... hay khối đau khổ ở các thành viên trong gia đình khá cực đoan dễ kích hoạt những dính mắc bên trong bạn... 

Có nhiều tình huống thay đổi diễn ra với các trường hợp. Một trong số đó vẫn có thể ở lại và hòa hợp hơn với các thành viên khác. Có số quyết định rời đi. Dù là trường hợp nào thì rốt cuộc bài học vẫn nằm ở sự đối diện và nhận biết. 

Điều cốt lõi mà chúng ta cần nhận ra là rằng những phản ứng hay thái độ của các thành viên trong gia đình đến từ những dính mắc hay mô-típ suy nghĩ mà họ đang bám lấy. Khi thấy những lời nói và hành xử của họ xuất phát từ điều này, thì bạn không có lý do gì để chống đối hay giận dữ. Và tất nhiên, bạn cũng không cần giải thích cho họ hiểu rằng họ đang nắm giữ những suy nghĩ vì họ sẽ không thể nào hiểu được. Vì những người đang trong khối dính mắc sẽ không thể nhìn được sự tự do hay sự nhận biết. Ở một phần hữu hạn là suy nghĩ, làm sao con người có thể nhận ra sự nhận biết là gì. 

Trong giai đoạn chớm nở nhận thức tâm linh, nhiều người thường dính mắc vào ý niệm tâm linh, vào suy nghĩ tỉnh thức hơn là việc thực sự sống tỉnh thức. Vì thế, họ thường cố thay đổi hay cố giúp người thân trong gia đình tiếp cận kiến thức tâm linh. Nhưng bằng việc tiếp cận người khác từ một ý nghĩ sẽ không thể nào kích hoạt chiều sâu tâm linh vượt ra ngoài ý nghĩ ở người khác. Vì thế, chỉ có việc sống hiện diện và nhận biết thì bạn mới có thể tự do khỏi những dính mắc của những người xung quanh. Bạn hòa nhập và chấp nhận những thói quen ở người khác. Và trong sự hiện diện này, bạn để cho những người khác được bộc lộ chính họ trong sự hiện diện. Dần dần, sẽ có những thay đổi ở bên trong họ, nhưng quan trọng là, bạn đã không còn mong cầu về sự thay đổi này nữa. No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.