nhận biết là tự do

Khi đưa cho bạn một phương pháp, suy nghĩ bên trong bạn thường thôi thúc bạn làm theo, bắt chước để đạt một đích đến nào đó. Không ít người khi đau khổ muốn được trao cho một phương pháp thoát khổ. Nhưng không có bất cứ phương pháp nào giúp bạn thoát khổ một cách triệt để. Mọi cách thức đều vô ích. Cho đến khi bạn nhận biết bản chất của suy nghĩ và đau khổ, đó là lúc bạn không còn bị chúng dẫn dắt nữa. Tự do bắt đầu từ nhận biết và "cuối cùng" ở nhận biết.No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.