làm và nghỉ

Nhiều người cho rằng lao động mới khiến mình sống ý nghĩa. Nhưng làm việc quá nhiều sẽ gây ra sự căng thẳng, xung đột bên trong, thậm chí có lúc rơi vào cảm giác hoàn toàn trống rỗng và vô nghĩa. Tình trạng này xảy ra vì họ bám vào suy nghĩ "phải làm việc", xem công việc là lẽ sống, và gắng hết sức để đạt một mục tiêu nào đó. Nhưng nếu điều này kéo dài sẽ dẫn đến hệ quả là quá sức chịu đựng. Đồng thời, họ sẽ cảm giác những gì mình từng làm và đang làm thật vô vị và nhàm chán. Nếu thực sự lắng nghe trạng thái này sâu hơn, họ sẽ nhận ra một thôi thúc lớn cho việc nghỉ ngơi, hay thậm chí là bỏ việc. 

Trong cuộc sống, chúng ta thấy có người thì rơi vào cực đoan làm việc quá nhiều, người thì rơi vào cực đoan tận hưởng quá đà. Phải thực sự thấm những cảm giác bên trong mình trong quá trình này, ta mới thấy suy nghĩ làm việc hay suy nghĩ tận hưởng đều khiến chúng ta rơi vào những cảm giác trống rỗng và buồn chán. Bởi bản chất của nghĩ suy là chán chường. Hãy thực sự trở về chính mình, lắng nghe sâu hơn những cung bậc bên trong, để tạo ra một sự thay đổi bên ngoài tương ứng với sự nhận biết mới đang thôi thúc bạn. Sau cùng, bạn sẽ thấy trong sự nhận biết trọn vẹn, không còn sự phân biệt làm việc hay tận hưởng. Bạn hòa vào dòng chảy cuộc sống, mà không tự cô lập mình trong cái gọi là "tôi phải làm hay tôi phải chơi".No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.