đơn giản

Cuộc đời là một vở kịch vì con người sống trong những suy nghĩ, suy tưởng và ảo tưởng của mình. Nhưng tất cả những gì khởi sinh bên trong tâm trí mà cứ cố bám lấy thì người đó sẽ trở thành tù nhân cho chính tâm trí của y. 

Sự phức tạp của chúng ta đã được huân tập quá sâu dày đến nỗi khi một luồng suy nghĩ khởi sinh kéo theo một luồng cảm xúc tương ứng, chúng ta dễ bám theo nó, vì nó rất mạnh đến nỗi ta dễ trở thành như khúc gỗ trôi giữa lũ. Cơn lũ tâm trí là để thử thách sức mạnh nội tâm nơi mỗi người. Mà sức mạnh này không gì hơn ngoài sự đơn giản. Bài học quan trọng mà tôi đúc rút suốt thời gian qua là ĐƠN GIẢN, ĐƠN GIẢN và ĐƠN GIẢN. 

Chúng ta luôn nhìn thế gian, hay những con người, sự việc trong cuộc sống bằng một suy nghĩ đầu tiên và rồi suy nghĩ ấy kéo theo một ma trận suy diễn. Và chúng ta bị mắc kẹt trong ma trận ảo tưởng đó, không dứt. Khi kết giao với một người, thực ra ít ai thực sự kết giao với họ, mà tạo ra một luồng suy nghĩ về con người đó. Và luồng suy nghĩ này dẫn ra một mối quan hệ giữa ta và họ. Nếu ta có một luồng suy nghĩ tốt và thiện cảm với con người này, thì mối quan hệ đó là tốt. Nhưng nếu ta có một luồng suy nghĩ xấu về họ, thì mối quan hệ giữa cả hai là xấu. Suy nghĩ tạo ra các mối quan hệ. Nhưng khi luồng suy nghĩ này chấm dứt, thì sự kết giao đó mới thật là trong sáng, giản đơn, và đẹp đẽ. Lúc này bạn hiểu rằng sự thật về một con người nằm trong chính con người đó chứ không bao giờ nằm trong những suy tưởng của bạn. Và lúc này, bạn học được cách tĩnh lặng. 

Khi ở trong một luồng suy nghĩ, hãy nhớ đến bài học đơn giản, đơn giản và đơn giản. Hãy quan sát những gì đang khởi sinh và thấy những rối rắm đó không mạnh bằng sự tĩnh lặng sâu thẳm bên trong. Những rối rắm đó cùng lắm cũng như một đợt sóng thần, nhưng tận cùng của những cơn sóng, thì thẳm sâu của đại dương vẫn bình yên và vắng lặng. Một sự vắng lặng khủng khiếp mà đòi hỏi ở ta sự lắng yên sâu thật sâu, sự lặn kiên nhẫn thật là kiên nhẫn để có thể hòa vào nguồn sống vĩ đại đó. No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.