chuyển đổi

Khi chuyển về Đà Lạt sống, đó là một quyết định thật nhanh và cũng thật nhẹ nhàng. Có rất nhiều bài học đến với tôi trong quá trình chuyển đổi này. Tôi không có một công việc toàn thời gian, không có một thị trường năng động và rộng lớn như Sài Gòn để mình có thể dễ dàng chia sẻ. Đà Lạt chậm, và lắng.  Tôi thích nghi một cách tự nhiên chứ không cần thông qua một sự nỗ lực nào. Cũng nhờ thời gian này, với khí hậu mới là lạnh và thường thay đổi đột ngột, tôi học thêm nhiều về sức khỏe và cách ăn uống. Tôi lắng nghe bên trong mình nhiều hơn, học cách chăm sóc bản thân. Tôi nghĩ đây là một trong những thông điệp mà tôi đã lắng nghe hiệu quả. 

Suốt rất nhiều năm, tôi đã sống mà bỏ bê khá nhiều thứ liên quan đến thân xác và ăn uống. Nhưng tôi nhận ra một sự thật quan trọng là khi cơ thể rệu rã, nếu không có một nội lực đủ mạnh, mọi khuất ẩn trong tiềm thức dễ tuôn trào ra một cách bộc phát mà nếu không đủ quan sát, bạn như một khúc gỗ trôi giữa lũ. Lúc này, cơ thể lẫn tinh thần của bạn bị âm hóa. Bạn bỗng trở nên đa sầu đa cảm, và dễ tự làm tổn thương chính mình. 

Sống cũng có nghĩa là học cách sinh tồn. Và sống cũng có nghĩa là bạn cần học cách thích nghi với mọi điều kiện, và có nhận thức thuần với điều kiện tự nhiên đó. Sự chuyển đổi về môi trường rất mạnh mẽ suốt thời gian vừa qua khiến tôi bớt đi rất nhiều nỗi lo sợ. Tôi thấy thế giới có đủ tất cả mọi thứ miễn phí cho con người sử dụng, nhưng vì sợ hãi, mà họ đã nghiễm tưởng mình cần phải cố rất nhiều. Họ thiếu niềm tin vào chính bản thân mình, vào khả năng vô hạn của bản thân, vì thế mà họ đã đánh mất rất nhiều sức mạnh. Nỗi sợ tàn phá sức mạnh. Nỗi sợ khiến mỗi người tin rằng họ chỉ đơn giản là thân xác bé nhỏ, và khiến tâm trí của họ không đủ rộng mở để hòa vào điều kiện mới. 

Hãy giao phó mình cho Thượng Đế không có nghĩa là bạn buông xuôi theo số phận, mà là thấy được sự đủ đầy luôn có mặt từ bên trong. Lúc này, bạn không cố để bù đắp vào chỗ thiếu do chính bạn ảo tưởng ra. Thật vậy, mọi thiếu thốn là do con người tự huyễn hoặc. Khi còn thấy thiếu thốn, nghĩa là lòng tham bên trong vẫn còn. Cảm giác thiếu thốn càng mạnh, long tham hay nỗi sợ càng mạnh. Sự chuyển đổi về môi trường, công việc, mối quan hệ... thử thách tầng mức tham và sợ bên trong mỗi người. Hãy thận trọng và quan sát điều đó. No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.