ẩn dật

Ẩn dật nghĩa là gì? Là không cố ý thể hiện ra. 

Ẩn dật không có nghĩa là phải đi đến nơi nào đó không người để sống, mà không bị những suy nghĩ thể hiện lôi kéo mình đi rất xa, cho đến khi sự phơi mình ấy trở thành thói quen đến nỗi chúng ta không thể nhận ra được bản chất của mình nữa. Phơi lộ hình tướng là sự lạc mất chính mình.

Sự lạc mình vào hình tướng khiến chúng ta quên mất bản chất của mình là sự vô hình. Nhận ra khoảng vô hình lại giúp chúng ta tận hưởng hình tướng, nhưng không bị chìm đắm trong đó. 

Ẩn dật nghĩa là nhận ra điều đó, để thức thời. Biết lúc nào cần tiến, lúc nào cần lùi. Lúc nào cần xuất hiện, lúc nào cần "biến mất" một cách tự nhiên. 

Tỉnh thức đủ là nhận ra tính thời cuộc, thời vận hay thời cơ. Điều đó giúp chúng ta không bị lạc vào tình cảnh tiễn thoái lưỡng nan. Tiến thoái lưỡng nan là gì? Là dính mắc vào suy nghĩ. Vì suy nghĩ luôn bị phân tách thành hai thái cực, nên trong suy nghĩ, tiến thì lùi, mà lùi lại muốn tiến. Khi nhận biết rõ hoàn cảnh, đạo tự khắc dịch chuyển ta đến nơi phù hợp hoặc để ta đứng yên tại chỗ. 

Lắng nghe đạo để thấy đạo sinh chuyển động. Tính chuyển động làm nên sự sống về hình tướng. Vì tính động nên sự sống luôn thay da đổi thịt. Một người tỉnh thức đủ trong sự chuyển động về hình tướng sẽ thấy tĩnh luôn ở đó. Tĩnh là nhà của mọi chuyển động, là nền móng của mọi biến dịch. Dù biến dịch rất mạnh, rất điên cuồng, thì tĩnh luôn ở đó. Tĩnh luôn là nền móng vững chắc của mọi biến động. 

Ẩn dật là cách duy nhất để chúng ta nhìn ra được lùi lại thì là tất cả, tiến lên lại lạc mất tất cả. 

Mọi nền móng vững chắc đều dấu mình. 

Mọi phơi lộ đều dễ vỡ nát. 

Nhìn ra điều đó, rồi trí tuệ sẽ dẫn đường cho chúng ta. No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.