cái nhìn thanh thản

 1. Những gì xảy ra bên trong bạn không quan trọng, điều quan trọng là cái nhìn thanh thản và trong sáng với những gì đang xảy ra. 

2. Chúng ta thường đánh giá tốt năng lượng cao, dính mắc vào năng lượng cao, và cho rằng người tỉnh thức có năng lượng cao. Dù năng lượng tốt lành là hệ quả của tỉnh thức nhưng những người chưa tỉnh thức (vô minh) vốn dĩ cũng có thể tạo ra một dạng năng lượng cao nhưng chỉ mang tính bề mặt. Vì thế, hãy đơn giản nhìn mọi thứ như nó là, đừng mắc kẹt vào năng lượng. 

3. Cơn giận vô thức khởi lên không nói lên rằng bạn chưa vững. Những ý nghĩ tự phát sinh không nói lên rằng bạn chưa vững. Cái chưa vững đến từ việc không nhận biết. Khi bạn là nhận biết, bạn nhận ra cái nhìn thanh thản với mọi sự mới là điều quan trọng, mới là vững vàng, chứ không phải là cố gắng đạt một dạng trạng thái vững. 

4. Khi nhận biết, bạn phát hiện những suy diễn trong tâm trí là ảo. Nhưng suy diễn đó sẽ tạo ra cảm xúc và nỗi đau thật trên thân. Hãy trở về cảm nhận cái thật (chính là cảm xúc và thân), lúc đó, bạn sẽ không bị cuốn trôi vào các suy diễn. Tỉnh thức nghĩa là nhận ra cái gì là ảo, cái gì là thật. Rồi sống trọn vẹn với cái thật.
No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.