điều đang diễn ra là điều cần thiết

8:49:00 PM
Cuộc đời thú vị ở chỗ, nếu con người biết mở rộng lòng mình ra, họ sẽ thấy cái gì đang diễn ra đều là cái cần diễn ra, cái gì ra đi, đều là cái cần ra đi, cái gì ở lại, là cái đang cần ở lại. Ở lại, ra đi và đang diễn ra, đều là sự báo hiệu để ta học rốt ráo một điều gì đó, hoặc là thứ mà ta cần trải qua để học được một điều gì đó. Cuộc sống luôn là một sự báo hiệu, ta chỉ cần lắng nghe tín hiệu mà thôi. 

Mỗi người đều có sẵn cho mình một chiếc "radar" bên trong, để thấy được điều gì đang diễn ra. Nhưng có những người suốt một thời gian dài đã lãng quên hay không biết đến sự tồn tại của chiếc radar bên trong mình. Họ sống một cách vô thức hay vô hồn. Cho đến khi những nỗi đau chồng chất xảy đến, để họ phát hiện mình có một chiếc radar như vậy, để từ đó biết quay về, và nhận thấy. Có người hỏi tại sao đau đớn nhiều, phiền não nhiều, là để kích hoạt hoàn toàn radar, để người ta biết lắng nghe, cảm nhận trọn vẹn chính mình chứ không phải là một điều gì đó thực sự xa xôi. 

Sự nhạy bén của một con người được thể hiện ở chỗ anh ta biết đối diện với mọi hoàn cảnh. Lúc này, radar bên trong anh ta mới thực sự được kích hoạt, vì nó không bị cản trở bởi bản ngã hay tâm tham, sân, si. Chiếc radar ấy chính là tánh biết, nó thấu triệt tất cả những gì đang diễn ra, và nó bắt đầu phát huy tiềm năng đích thật của nó. Tất cả các pháp vô thường vô ngã đều sinh diệt, nhưng riêng tánh biết hay cái radar bên trong bạn thì không. Nó có sẵn. Nó không bao giờ biến mất. Hãy trả tâm về sự trong sáng, tánh biết sẽ làm việc theo cái cách nó vốn là. Nó sáng suốt hơn bất cứ điều gì hết. No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.