không gian nhận biết tĩnh lặng

Bầu trời, đại dương, rừng rú rộng lớn nhưng không có cái rộng lớn nào bằng không gian. 

Một ngôi nhà sinh ra từ không gian, nó hữu dụng nhờ không gian bên trong. Nó biểu lộ được nhờ không gian bao trùm nó. Vạn vật đều như vậy. 

Nhưng đó không phải là không gian chết, nếu là không gian chết thì chẳng có bất cứ sự sống hay năng lượng chuyển động nào. Nhưng sự sống trong nó là xoay vần, biến hóa khôn lường, và đi theo những quy luật tự nhiên. Và như vậy, ta mới gọi nó là không gian nhận thức. Không có nhận thức, thì chẳng có chuyển hóa, chẳng có tương tác, chẳng có sự sống. 

Thế giới hình tướng biểu lộ bằng sự chuyển động không ngừng nghỉ. Nó biểu lộ được nhờ sự tĩnh lặng bao trùm. Và như vậy nên ta mới gọi là không gian ý thức tĩnh lặng. 

Vạn vật, bản chất của chúng, là không gian nhận biết tĩnh lặng đó. Đó là đạo, là Phật, là Thượng Đế, là Shiva, là chân lý, dù bạn gọi nó là gì. 

Trong không gian, tất cả biến hóa như một 'magic show'. Nhưng cái thật, trường tồn, vẫn là không gian vô hình tướng. 

Nhân quả là hình tướng, nó chỉ có vẻ thật khi bạn vẫn bám vào tính cá nhân. Nhưng khi bạn chứng ngộ không gian ý thức tĩnh lặng, tất cả chỉ còn lại chính nó. 

Không có cá nhân, thì không có nhân quả. Không có con người thì không có cái gọi là người trải nghiệm. 

Chứng ngộ là chấm dứt nhân quả, luân hồi, tái sinh, người trải nghiệm. 

Chỉ còn lại không gian ý thức tĩnh lặng.No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.