tâm không phản ứng

Khi biết rằng mọi phản ứng tâm trí đều không hữu ích gì, ngược lại còn gây ra tác động lẫn can thiệp tiêu cực đến mọi chuyển động hay dòng chảy, rồi tự chính mình chuốc lấy phiền hà và đau khổ, thì dù chuyện gì đột ngột xảy đến, bạn vẫn cứ cố định ý thức định tĩnh bên trong, và nhận ra không gian nhận biết định tĩnh này mới là chân thật. Khi tâm không còn phản ứng, dòng chảy tương giao với bạn luôn uyển chuyển, linh hoạt và hoàn hảo. Nhưng khi còn cố chấp tấn công, kiểm soát, chạy đuổi chuyển động thì bạn luôn "hút" mọi tấn công về phía mình.
No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.