cứ gõ, cửa sẽ mở

"Cứ gõ, cửa sẽ mở" có một ý nghĩa quan trọng trong việc nói với bạn rằng hãy mong muốn chân lý, và nó sẽ mở ra cho bạn. Nếu bạn không mong muốn chân lý, nó không thể sẵn sàng mở ra cho bạn. Hãy sẵn sàng, hãy mong muốn sâu thẳm trước đã, rồi mọi thứ mới có thể mở ra. 

Bất cứ những người tìm kiếm chân lý nào, đều khác nhau ở chỗ thái độ và mong muốn sâu thẳm bên trong họ. Có người chỉ đơn giản là nhằm phục vụ cho đời sống tạm thời, giúp họ có cảm giác an ổn hay được trấn an nào đó. Có người chỉ đơn giản là tìm kiếm một loại kiến thức mới nhằm bổ trợ như một kỹ năng sống, nhằm củng cố kho thông tin ngày càng đang bị tràn ra. Nhưng có người, không còn điều gì là quan trọng với họ nữa, mọi ham muốn tầm thường - họ đã chán ngấy hết rồi - và bây giờ, họ chỉ muốn chân lý. Họ muốn sống là chân lý, và có một thôi thúc lớn từ bên trong thúc dục họ tìm thấy vị đạo sư - guru chân chính - nhằm mang họ ra khỏi trùng trùng lớp lớp vô minh ảo tưởng, nhằm kết thúc sự tái sinh, nhằm mang họ trở về nhà trên một chuyến tàu vững chãi nhất có thể. 

Chúa "không chọn" người vẫn lấp lửng trong mong muốn, Ngài chọn người thực sự đã sẵn sàng về nước Chúa. 

Nhưng "lối vào nước Chúa" là một khung cửa hẹp, nó đòi hỏi sự nỗ lực nhằm loại bỏ mọi hành lý không cần thiết thì anh mới có thể lọt qua khung cửa đó và cảm nhận sự bất tận của không gian vô hình tướng. Hành lý đó là những ham muốn thế gian, vì ham muốn thế gian khiến anh ta không thể lọt qua khung cửa hẹp vào nước Chúa. Bạn có thấy chính những tư tưởng, những ý muốn trần tục khiến bạn không thể đi sâu vào bên trong. Và bất cứ lúc nào như thể đã cố định được ý thức tự bên trong, liền có những tư tưởng khởi sinh, và khiến bạn phân tâm. Khung cửa thì sẵn có đó, nó luôn vừa đủ cho mỗi người, chỉ có điều mỗi người lại mang vác theo anh ta quá nhiều hành lý mà không chịu bỏ xuống. Vì thế, anh ta không thể lọt qua khung cửa vào nước Chúa khi mang vác quá nhiều hành lý như vậy. 

Nhiều người đã gõ cánh cửa, cửa cũng đã mở. Nhưng họ vẫn chưa thể lọt qua. Vì họ vẫn chưa buông được hết xuống mọi hành lý không cần thiết. Nhưng nếu chịu buông hết xuống những hành lý, Chúa sẽ sẵn sàng đón tiếp bạn vào cánh cửa nơi mở ra không gian vô hình tướng bất tận. 

Khi bạn sẵn sàng, Chúa sẽ dẫn bạn vào nước Chúa. Nếu bạn vẫn chưa sẵn sàng, Chúa vẫn sẽ đợi bạn. No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.