thay đổi cách mạng

Khi thói quen nào đó đã in hằn trong tiềm thức một người, thì việc nói ra nhằm giúp họ thay đổi là một điều thường rất khó xảy ra. Chúng ta thường dễ chứng kiến điều này trong mối quan hệ gia đình, tức chúng ta sống với họ một thời gian rất dài (đủ lâu), đã quan sát và chứng kiến được những thói quen tâm thức thúc đẩy thành lời nói và hành động ở họ. Với những người này, nếu bạn còn phản ứng tâm lý bằng lời nói và hành động với họ, thì thói quen đó sẽ chống đối lại. Vì với họ, thói quen này đã trở thành một phần không thể thiếu. Bất cứ hoạt động nào với mục đích nhằm  "giải tán" thói quen này đều bị đáp lại bằng một phản ứng chống đối tiêu cực từ bên trong họ, trừ phi họ đủ sẵn lòng để lắng nghe hay để thay đổi. Như vậy, sự sẵn lòng để lắng nghe và thay đổi ở bên trong họ là điều quan trọng. Và trong tất cả mọi trường hợp, điều tiên quyết và sau cùng luôn nằm ở sự thấu hiểu và bao dung ở bạn. Vì bạn không còn nhìn họ theo nhãn dán "họ là người như thế nào" mà biết được thói quen đó chỉ là một phần tha hóa ở tâm thức họ mà thôi. Họ không phải như vậy. 

Nếu một người chưa sẵn sàng để lắng nghe và để thay đổi, thì có nghĩa là sự chống đối ở bên trong họ vẫn còn rất mạnh mẽ. Và bất cứ tác động nào ảnh hưởng đến thói quen mà họ bám lâu dài đều khiến họ trở nên giãy nảy và tức giận. Chúng ta cần hạn chế tạo ra điều kiện thúc đẩy sự tức giận này bên trong họ. Nếu bạn sống với những người có thói quen mạnh nào đó, thì trước hết, sự tĩnh lặng bên trong bạn, tức không còn động cơ hướng chú ý về phía họ với những phàn nàn riêng tư, là tối quan trọng. Bất cứ sự hướng chú ý về đối tương nào đều khiến bạn trở nên phân tâm và khiến tâm thức người kia in hằn việc bị theo dõi và họ sẽ cảm thấy không thoải mái. Sự không thoải mái đó sẽ khiến họ trở nên cô lập hơn, hoặc ngoan cố hơn. 

Bạn cần hỏi vì sao mình lại có động cơ muốn tốt cho người khác? Vì bên trong bạn không hài lòng về điều gì đó bên trong họ. Và bạn nhìn họ theo nhãn dán "họ là người thế nào đó" và "tôi không muốn như vậy". Tức bên trong bạn nảy sinh phản ứng tâm lý không chấp nhận hướng về phía họ, và điều này đã là một cản trở tinh thần rất lớn ở bên trong bạn, và nó tạo ra tác động tiêu cực tới đối phương. 

Để tạo ra sự thay đổi lớn và mang tính cách mạng cho một đối tượng hay cho nhân loại, thì mọi phản ứng tâm lý từ bên trong bạn phải bị sập đổ. Nếu bên trong bạn còn bất cứ sự phiền lòng nào, thì sự phiền lòng đó vẫn còn gieo rắc cho các đối tượng mà bạn tương giao. Chúng ta thấy thế giới này luôn trong một vòng xoáy luẩn quẩn, khi đối tượng này đều cứ hướng về đối tượng khác, và thế, họ không bao giờ ý thức chính mình. 

Khi ý thức chính mình, bạn thấy mọi tha hóa ở chúng sinh đều là ảo tưởng nhưng chỉ đơn giản là họ chưa nhận ra hoặc hạn chế nhận ra điều đó. Bạn cũng từng ở trong tình trạng như vậy, và thế, bạn không bao giờ vội vàng với những người khác. Hãy cứ đơn giản là chậm lại ở bên trong mình, hướng sự chú tâm vào bên trong, và thế giới sẽ được lo liệu trong không gian đủ rộng thoáng. No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.