chuyển

Thấy chỗ nào cũng tốt, mà không bị quyến luyến bởi nơi nào, thì đạo sẽ tự khắc dịch chuyển bạn đến nơi phù hợp. 

Biết chỗ này tốt, mà thấy chỗ kia dở, thì việc lưu trú sẽ dễ biến thành thói quen. Đến khi rời đi cũng khó lòng bình thản. 

Nhưng biết mọi chỗ đều có diệu dụng của nó. Điểm mình đến sẽ là chốn mình về. Không có gì phải lo ngại. Việc di dời sẽ ổn thỏa. Và việc ở lại cũng sẽ không có gì bất ổn. 

Biết dịch chuyển là sự khởi sinh của đạo, khi dịch chuyển, lòng sẽ không dao động. Nhưng nếu không rõ biết chuyển dịch là lẽ thường, thì khi chuyển, lòng dễ níu kéo, còn khi ở thì lòng lại chẳng yên.

Tâm tĩnh, chuyển cũng trong tĩnh. Tâm bất ổn, dễ xao động theo dịch.


No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.