đừng đặt nặng

6:45:00 PM
Đừng đặt nặng chuyện thiền, vì lúc đó bản ngã sẽ thiền. Đừng đặt nặng chuyện tu, vì lúc đó bản ngã đang tu. Suốt hành trình sống lâu dài, con người thường mắc kẹt trong ý niệm của sự tiến bộ, của sự nỗ lực. Và khi bước vào con đường tâm linh, họ cũng dễ rơi vào suy nghĩ phải tiến bộ mỗi ngày. Bạn vốn là sự nhận thức toàn vẹn, và là sự tĩnh lặng đủ đầy từ bên trong, nhưng vì bám theo tư tưởng tiến bộ về mặt nhận thức, nên từ đó cố gắng quan sát và bám sát suy nghĩ. Điều này gây áp lực lên chính bạn và càng làm dày thêm khối dính mắc bên trong. Sau cùng, chẳng có cái gì tu, chẳng có cái gì thiền. Nếu bạn nghĩ mình đang thiền, mình đang tu, thì rất có thể, bản ngã đang là thứ "thiền" và "tu" đó. Vậy thì bản ngã "tâm linh" càng thêm mạnh. Đơn giản là đón nhận và hiện diện trọn vẹn với mọi thứ bên trong và bên ngoài mình. Không có cái gì đang hiện diện ở đây. Đó là vốn là bản chất con người tự bộc lộ chính nó. Lúc này, mọi thứ chảy theo dòng chảy tự nhiên, kể cả nỗi đau khổ.
No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.