đón nhận

Tình yêu không hẳn là sự đáp ứng nhu cầu mong muốn của người khác mà là có thể hoàn toàn chấp nhận họ. Trong hành trình sống, chúng ta có lúc cảm thấy sốc hay hụt hẫng thất vọng trước hành vi và nhận thức của người mình yêu, chỉ vì bởi bên trong ta đang hình thành một lý tưởng về họ, và những kỳ vọng của ta về con người mà họ phải là, sẽ là, chứ không phải là chấp nhận họ như họ đang là. Khi bố nặng lời với mẹ, tâm lý ta không chấp nhận được điều đó. Và chính điều này khiến ta tổn thương, chứ không phải lời nói của bố làm ta tổn thương. Chính mong muốn người khác phải đối xử với nhau tốt hơn khiến ta tổn thương. 

Nhưng mỗi người cần mở lòng chấp nhận hoàn toàn người khác, bởi đó là bước đầu tiên để hoàn toàn tự do khỏi những biến động bên ngoài. Nếu ta hình thành một lý tưởng về việc con người phải thế này, phải thế kia, ta sẽ dễ sốc trước những tình huống con người quá khác với trí tưởng tượng của ta. Nhưng việc mỗi con người trong đám đông rộng lớn kia quá khác chúng ta về mặt nhận thức là rất thực tế, là đang diễn ra mỗi khoảnh khắc.  Việc chấp nhận là bước đầu của việc có thể mang đến cho họ những kích hoạt mới về mặt nhận thức. Và kích hoạt nhận thức này xảy đến khi ta thực sự hiện diện với họ, và không chống đối họ về mặt tâm lý. Dù họ có phê phán, dù họ có mắng chửi, dù họ có bạo lực thể chất, hãy nhìn điều đó bằng sự cảm thông, bởi họ đang rất đau khổ. Họ đang phóng chiếu những đau khổ của họ lên người khác, và bằng một cách rất tàn bạo. Nhưng bạn có biết, có người phóng chiếu nỗi đau của họ bằng tình thương với người khác? Vì họ thương người với hy vọng có thể muốn có lại một tình thương tương tự như vậy. Họ rất sợ bạo lực, họ rất sợ sự sát thương bằng lời nói. Và khi chứng kiến những bạo lực tinh thần lẫn thể chất đó, họ không chịu được. Họ vẫn rất đau khổ từ bên trong. 

Sức mạnh của một người là ở chỗ họ có thể chấp nhận tất cả hạng người trên thế giới này. Chính việc chấp nhận sẽ không gây ra các cuộc chiến, không gây ra xung đột. Bạn có thấy, tất cả các cuộc đấu tranh đều đến từ việc người này không chấp nhận được người khác. Chính việc không chấp nhận được nhau đang tạo ra vấn đề cho sự sống của chính người đó và cộng đồng đó. 


No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.