hạnh phúc & yêu thương

7:28:00 AM
1/ Trong cuộc đời, ai cũng theo đuổi hạnh phúc nhưng hạnh phúc chẳng qua là một hình thức vi tế của đau khổ. Bạn có thấy người nào mong cầu hạnh phúc mà không đối đầu với khổ đau không? Vì thế, sống trong đời không phải là để đạt hạnh phúc, mà là để biết tất cả những gì mình muốn đều bất toại nguyện, đều vô thường, đều khổ. Khi hiểu được điều này, người ta sẽ trở về chính mình để thấy hạnh phúc đích thực nằm ở thái độ sống của mình chứ không phải là hoàn cảnh hay điều kiện bên ngoài. Mọi an lạc đều phải xuất phát từ bên trong. 

Nhưng tại sao con người không thể kham nổi những phiền não bên trong mình? Đơn giản thôi, vì vọng tưởng tham, sân, si của họ đã quá sâu dày do bị huân tập trong nhiều đời kiếp. Vì thế, bài học lớn nhất trong cuộc đời một con người chỉ nằm ở hai điều: NHẪN NẠI và THẤY RA CHÍNH MÌNH.  Trong quá trình soi sáng chính mình, Nhẫn Nại là yếu tố vô cùng bức thiết vì chỉ có Nhẫn thì soi sáng mới tận cùng khổ. Hạnh nhẫn nhục đi cùng việc quan sát thân, tâm mới giúp mỗi người đi xuyên qua khổ. Giống như nhổ cỏ phải liên tục nhẫn nại, vửa nhổ vừa chơi thì cỏ lại tiếp tục mọc. Ý thấy khổ mà không nhẫn nại thì vọng tưởng tham, sân, si vẫn cứ mọc dày.

2/ Nếu thực sự yêu thương một người, hãy để người ấy được tự do.Tự do chọn lựa, tự do sống. Yêu thương là khi biết ta không thể can thiệp vào nhân - quả của bất cứ ai, thậm chí người thân trong gia đình. Đôi khi ta chỉ có thể cảm thông và chia sẻ với họ bằng tấm lòng thành, thậm chí họ đang rất đau khổ nhưng ta chỉ có thể thấy chuyện ấy như thực mà thôi chứ không thể làm gì khác! Đừng biến yêu thương thành luyến ai nơi mỗi người dựa dẫm, phụ thuộc nhau về cả tinh thần và thể xác. Đừng biến yêu thương thành thù hận, khi ta không bằng lòng việc gì đó với đối phương. Yêu thương không nhất thiết phải ở cạnh nhau, giúp đỡ nhau một việc gì, mà đơn giản là có một tâm từ hướng về nhau, như vậy là đủ. Bởi tâm truyền tâm, bất cứ hỷ lạc nào mà ta hướng đến ai, họ đều có thể cảm nhận và được an ủi!No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.