không phân tâm

Sự dùng dằng hay không dứt khoát vừa khiến bạn khổ tâm vừa khiến cho người yêu bạn cũng phiền não không kém. Vì thế, trong tình yêu, nếu không chọn thì không nên suy nghĩ nhiều, mà đã chọn thì hãy dứt khoát và vững tin từ sâu thẳm. Nhưng vừa muốn chọn vừa lại không muốn chọn, đó là sự tham lam, sợ hãi. Thực ra, phiền não chính là sự phân tâm này: lúc muốn thế này, lúc muốn thế khác. Bạn không chọn một người nhằm khỏa lấp sự trống trải, hay để thỏa mãn những thói quen vị kỷ, mà là sự chia sẻ.  Người đến với người trong ý thức chia sẻ sẽ đi cùng nhau được vững bền và ổn định. Nhưng để có thể chia sẻ thì đòi hỏi sự bao dung và sức mạnh nội tâm. Khi thiếu đi yếu tố này thì bạn sẽ cần phải tập trung vào chính mình trước, rồi khi đủ mạnh, sự chia sẻ mới có thể nảy sinh một cách đúng đắn.No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.