đừng sửa chữa

Chúng ta thường nói rằng sống là hành trình sửa chữa những sai lầm, nhưng cái gì đi sửa và sửa cái gì. Bạn có bao giờ thấy khi sửa một chiếc xe mà chiếc xe không có lỗi mới? Vậy thì hành trình sửa chữa sai lầm dường như không có hồi kết, mà chỉ khiến cho nghiệp sửa chữa ngày càng rộng và dày hơn. 

Đầu tiên, chúng ta cần phải truy tìm nguồn gốc cho những sai lầm phát sinh từ đâu? Đó chẳng phải là những suy nghĩ hướng chúng ta đi đến những hành động hay lời nói sai trái hay sao. Vậy thì khi những suy nghĩ chấm dứt, thì hành động chấm dứt, tức nghiệp chấm dứt. Hãy truy tìm nguồn gốc của sai lầm, và đừng đồng hóa vào chúng, thì lúc đó, không có sai lầm xảy ra. Nhưng nếu nảy sinh ý nghĩ sửa chữa, thì rất nhiều ý nghĩ sửa chữa sẽ nảy sinh và không thể đi đến hồi kết. Cái quan trọng là nguồn gốc cho sự sai lầm đi đến hồi kết, chứ không phải là nảy sinh ý nghĩ sửa chữa thêm nữa. 

Bản ngã đã quá quen với nhận định rằng sai ở đâu thì sửa ở đó, và nó thường phát sinh ra nhiều suy nghĩ hơn để sửa vấn đề. Sửa vấn đề là gì? Nghĩa là suy nghĩ đi tìm phương hướng giải quyết. Điều này sẽ tạo ra thêm mô-típ suy nghĩ về việc giải quyết và cứu vãn tình huống. Thế giới này, bạn có thấy, đang đi theo hướng đó hay sao? Bất cứ sản phẩm nào sinh ra cũng là để giải quyết cái gì đó. Bất cứ suy nghĩ nào nảy sinh cũng là để giải quyết điều gì đó. Sửa chữa sai lầm này không có hồi kết nếu không nhận ra nguồn gốc của nó chính là chấp vào những suy nghĩ giải quyết. Hãy truy tận cùng nguồn gốc, đừng chấp vào đó, và những suy nghĩ giải quyết sẽ chìm vào tĩnh lặng và tan biến vào đó. No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.