cảm nhận

Sự thật cuộc sống chỉ có thể cảm nhận. Nó không thể diễn giải, không thể phân tích, không thể lập luận hay nghiên cứu bằng cái đầu. Mà chỉ có thể cảm nhận và lắng nghe một cách trong sáng. Lúc này, trực giác về chân lý mới có thể nảy sinh. Hay nói cách khác,  trí tuệ chỉ có thể phát ra trong cảm nhận tĩnh lặng một cách tự nhiên, không hề có sắp đặt.No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.