trải nghiệm

Nói sống là để trải nghiệm, nhưng có người trải mà không nghiệm, và có người thì nghiệm mà không trải. Người trải mà không nghiệm thì dễ cuốn theo sóng gió cuộc đời, còn người nghiệm mà không trải thì có khi nguy hiểm hơn là chỉ đơn thuần là kiến thức và lý lẽ. Vì thế, trải cần đi cùng nghiệm hay nghiệm phải song hành cùng trải thì mới có thể thấy ra sự thật đời sống.
1 comment:

  1. Chuẩn luôn bạn ha. Cứ phải có trải nghiệm thực tế mới có được nhiều góc nhìn, đánh giá đúng, đủ đc bạn à. Một quản đốc phân xưởng mà 80 - 90 % thời gian ngồi vp, bàn giấy thì làm sao mà biết đc hết những thực tế trong phân xưởng ha. Chúc bạn sk & hp. Nghiệp

    ReplyDelete

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.