8:56:00 AM

ẩn ức

Những ẩn ức tác động lên thân rất mạnh khiến nó trở nên dao động và mất cân bằng. Những ẩn ức cũng thôi thúc sự hành động một cách tức khắc ...
8:33:00 AM

thực sống

Mỗi người đều có một kết nối sâu sắc với một vài vùng đất nào đó. Điều này chỉ có thể nằm trong cảm nhận, chứ thật khó để diễn giải thành lờ...
12:12:00 PM

tiền bạc

Phần lớn con người đều dính mắc với tiền bạc. Vì suy nghĩ cảm thấy thiếu và muốn có cảm giác an toàn bên trong họ quá mạnh. Vì thế, những su...
2:44:00 PM

suy nghĩ là đa nhân cách

Trong sự nhận biết, bạn là thái độ nhẹ nhàng, uyển chuyển, hoàn toàn đón nhận mọi thứ như nó là. Vì thế, đối với sự nhận biết, suy nghĩ là k...
Trang Ps Blog. Powered by Blogger.