10:27:00 AM

không khái niệm

Trong nhiều lớp học thiền, nhiều thiền sinh được dạy rằng "hãy chấp nhận nỗi đau của bạn" nhưng điều đó sẽ có nguy cơ khiến thiền ...
12:00:00 PM

lý trí và cảm xúc

Nhiều người nghĩ rằng nếu tình yêu không có cảm xúc, chỉ toàn lý trí, thì đâu còn là tình yêu nữa. Sự lãng mạn không thể xảy ra theo cách ấy...
Trang Ps Blog. Powered by Blogger.