phóng chiếu

Nhìn thẳng vào những suy nghĩ tham muốn hay những tưởng tượng thể hiện sự tham muốn và hỏi "Những điều này hướng đến ai?". Và câu ...

2 nhóm từ

Người viết thường dùng những thuật ngữ này một cách liên tục trong những bài viết. Nhóm 1: Ám chỉ bản chất của chúng ta - Nhận biết/nhận biế...
Trang Ps Blog. Powered by Blogger.