tĩnh yên

Bản ngã cũng tìm kiếm bình yên, nhưng với nó, bình yên là thì tương lai, là một điều gì đó, một trạng thái gì đó phải khác với hiện tại. Và ...
Trang Ps Blog. Powered by Blogger.