1:35:00 PM

không thể lặp lại

Chúng ta không thể nói lại những gì Đức Phật đã nói, vì một khi lời nói đã đi qua thì nó sẽ không bao giờ có thể được lặp lại một cách chính...
10:25:00 AM

nạn nhân

Rất lắm lúc, chúng ta đối xử tệ với chính mình vì đã lạc vào một thói quen. Không phải thói quen nào cũng tốt, tất nhiên, trong đó có thói q...
5:33:00 PM

thân thuộc nhất

Mẹ là một người mà tôi yêu quý nhưng không bao giờ nói ra được điều đó. Khi nghĩ về mẹ, tôi luôn lộ rõ sự yếu đuối của mình, một sự xúc động...
2:43:00 PM

suy nghĩ

Người hướng dẫn tôi leo dãy Himalaya, cung Langtang valley, cỡ trạc tuổi tôi. Bạn và tôi đều cùng có một tuổi thơ khó nhọc. Chúng tôi sinh r...
10:47:00 AM

cúi mình

Khi đến Nepal, bạn sẽ thấy khoảng cách tuổi tác là không thành vấn đề. Đó là nơi mà những người 80 tuổi sẵn sàng cúi chào một người 2 tuổi v...
Trang Ps Blog. Powered by Blogger.