hiện tại

10:08:00 AM
Đừng quá quan trọng vấn đề kiếp trước và kiếp sau. Kiếp trước (quá khứ) và kiếp sau (tương lai) đều không thể trực nhận ngay bây giờ. Thế nên, dù có nghĩ đến, dù có tưởng tượng, dù có lo sợ, dù có tu luyện thần thông để tái khám phá... thì cũng sai khác với sự thật. Vì sự thật không nằm trong tưởng tượng và suy nghĩ, mà chỉ nằm trong chính thực tại sự sống ngay lúc này. Và chỉ có thực tại ngay bây giờ và tại đây, mỗi người mới nếm được hương vị thật sự của nó. Vậy tại sao ta không thực sự nếm thực tại hiện tiền này mà tìm kiếm một quá khứ hay tương lai, vì tất cả quá khứ và tương lai chỉ có trong ảo vọng. Nếu không sống trọn vẹn với thực tại, thì kiếp sau (tương lai) khó lòng trọn vẹn, vì kiếp sau là một phần hệ quả của hiện tại. 

Nhiều phương tiện tu học hiện nay chỉ là sự trốn chạy sự thật (thực tại hiện tiền) để được yên ổn. Người thì trốn chạy khỏi nỗi đau tinh thần hiện có, người thì muốn trốn chạy khỏi hôn nhân, gia đình.... Không ai chịu ngồi lại để đối mặt trực diện với những phiền nhiễu đó, mà phần lớn phiều nhiễu không nằm ở ngoại cảnh mà xuất phát từ thái độ sai của mỗi cá nhân. Thái độ sai của mỗi người chính là nguyên nhân của phiền não, còn ngoại cảnh đơn thuần là duyên để thử thách xem cấp độ trưởng thành vững chãi nơi nội tâm mỗi người.No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.