tan vào tĩnh lặng

Những suy nghĩ đi lang thang giống như đàn gà quen thói xổng chuồng lâu ngày nên bây giờ lùa chúng vào chuồng là một thử thách. Việc nhận biết giống việc lùa gà vào chuồng này, nó đòi hỏi sự nhẫn nại và nghiêm túc thật sự. Bạn phải cố định mình vào nhận biết tuyệt đối và từ đó mọi suy nghĩ đều không hướng ra mà hướng vào sự nhận biết tuyệt đối ấy. Thi thoảng sẽ có những suy nghĩ thể hiện sự hoài nghi, mơ hồ hay tâm trí nảy sinh sự chán chường, muốn bỏ cuộc, nhưng tất cả là do sự "bướng bỉnh của đàn gà" đánh lạc hướng chú ý của bạn mà thôi. Hãy cố định mình vào bên trong, hòa vào nhận biết tĩnh lặng tuyệt đối này, bạn dần thấy sự cố định với sự tuyệt đối đó ngày càng trở nên sâu sắc, và những nghĩ suy cố nắm bắt các đối tượng bị thu hút trở vào và tan vào tĩnh lặng. Tĩnh lặng có sức hút không? Chắc chắn có. Và sức hấp dẫn hay sức mạnh của nó là bất tận. Chỉ là cái bản ngã ngoan cố và khá lươn lẹo trong việc ảo tưởng nó phải trở thành cái gì đó, chứ không phải là thứ sẵn cõ (tĩnh lặng). Mọi ý niệm xuất hiện trong đầu bạn đều không đáng tin. Khi đã phát thành ý, thành lời, thành hình ảnh thì đều không đáng tin vì đó chỉ đơn giản là sự tương đối. Ngay cả những điều được viết ra này, nó đã trở thành sự tương đối mất rồi. Cái bạn cần là đi vào sự tuyệt đối, chỉ mình bạn mới có thể chứng ngộ điều đó.No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.