Học nhận biết (awareness)

1:41:00 PM
Nhận biết (awareness) là dự án với mục đích đơn giản là kích hoạt không gian tĩnh lặng sẵn có bên trong mỗi người. 

Chúng ta đến đây không để làm gì cả, không vì một mục đích tiến bộ nào về mặt nhận thức, mà đơn giản là hiện diện cùng nhau. Lúc đó, bạn sẽ cảm nhận rõ và sâu những chiều kích nhận thức mới bung nở bên trong song song cùng trạng thái rỗng lặng luôn sẵn có, mà vốn dĩ, ngay từ đầu bạn không cần phải đặt một mục đích hay toan tính nào khi tham gia. 

Nếu bạn "muốn" trải nghiệm sự tiến bộ về nhận biết, đừng cố gắng tiến bộ. Hãy đơn giản thả lỏng và nhẹ nhàng, bạn giờ đây chính là không gian tĩnh lặng mà chúng ta gọi là "đạo". Đạo là tuôn chảy thư thái. Không cố gắng, không áp đặt, không phải là biến sự tiêu cực thành tích cực. Vì tất cả mọi cố gắng chỉ đang khiến bạn rơi vào vòng lặp của suy nghĩ, và đồng hóa rất sâu và mạnh vào chúng. 

Thông qua những gì mà Trang chú tâm chia sẻ, bạn sẽ rơi vào hiện diện và tĩnh lặng để nhận ra những dính mắc về suy nghĩ và cảm xúc, nguyên lý vận hành của suy nghĩ - cảm xúc và những nỗi đau khổ, những thói quen - khái niệm mà bạn đang tự đồng hóa. Đến lúc này, bạn sẽ thấu rõ vì sao bản chất con người là không gian vô hình vượt lên hình tướng, không sinh-không diệt. 

''Khóa nhận biết" sẽ diễn ra 8 buổi, mỗi buổi 90 phút. 

Phí học: 1.800.000 VNĐ. 

Liên hệ đặt lịch học bằng cách nhắn tin tới Trang qua page: https://www.facebook.com/blogtrangps

Lịch học online sẽ bắt đầu vào tháng 3/2023, vào các khung giờ: 8g - 9g30 và 19g30 - 21g.

Ghi chú: Khóa nhận biết sẽ mở hàng tháng. No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.