không gian bao la

Chúng ta yên tĩnh và thế giới chuyển động trong chúng ta. Các chuyển động là một phần trong chúng ta nhưng nếu bám chấp vào từng phần chuyển động thì đó là khởi nguồn của tâm lý yếu đuối. Sự yếu đuối là cuộc khủng hoảng tinh thần khi mà ta huyễn hoặc rằng mình thật là bé nhỏ, dễ vỡ, dễ sa ngã, dễ nương tựa... Sự đồng hóa này tái diễn liên tục đến nỗi ý thức về chính mình gặp tầng tầng trở ngại dội lên từ trong hướng ra ngoài.

Như vậy, các phản lực từ bên ngoài không là gì cả so với những phản lực từ trong tâm. Những phản lực từ trong tâm này thôi thúc cho những phản lực về chính nó vì trí óc được lập trình trong khuynh hướng xử lý và kiểm soát vấn đề. Sự tái diễn của chuỗi phản lực này sẽ khiến tâm trí ngày càng trở nên yếu đuối, náo động, thiếu sự tỉnh táo, thông tuệ khi nhìn về chính mình hay tương giao với các đối tượng xảy đến liên tục bên ngoài. 

Thế giới luôn chuyển động trong quan niệm nghịch duyên và thuận duyên. Nghịch và thuận luôn xảy ra cả với người thức tỉnh và người chưa thức tỉnh. Sự chuyển động của thế giới là ý nguyện của Thượng Đế và nhiệm vụ của chúng ta là tôn trọng Ngài chứ không phải phán xét mọi nhiệm vụ của ngài. Thái độ này đồng nghĩa với việc không phản ứng tâm lý trước mọi chuyển động, mà ý thức mình đủ không gian rộng lớn và các chuyển động tự phát khởi và kết thúc nhiệm vụ trong không gian bất tận đó. 
No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.