ân điển

Khi ý thức trực tiếp vào không gian tĩnh lặng bên trong đủ sâu và đủ nghiêm túc, người thầy từ bên trong sẽ luôn thôi thúc bạn luôn là chính mình. Chúng ta gọi đây là thời điểm thiền sinh hoàn toàn sẵn sàng. 

Sự lấp lửng của tâm trí đến từ việc lầm tưởng ta là cơ thể này hãy còn mạnh mẽ, và sự lầm tưởng mình là một cá nhân chi phối họ quá mạnh đến nỗi những lo toan cho cuộc đời dẫn dắt tư duy, lời nói lẫn hành động của họ. Khi sự lầm tưởng dẫn dắt thì tâm trí luôn luôn giới hạn. Sự giới hạn dẫn đến hệ quả là đau khổ. 

Thiền sinh thường được nghe về sự ân điển của một người thầy là quan trọng trong quá trình thực hành tu tập. Vì thông qua sự ân điển, họ vững tin vào bên trong mình hơn, và có một sự tôn trọng nhất định cho người thầy nên khuynh hướng tâm trí sẽ không phóng ra một cách điên đảo. Nhưng người thầy không nhất thiết là một người bằng da bằng thịt, vì tất cả ở đâu cũng là thầy. Sự ân điển ấy sẽ bộc lộ rõ từ bên trong, khi sự nhận thức luôn hướng vào và thấy ra khoảng không gian tĩnh tại. 

Thượng Đế không bao giờ bỏ rơi bạn có ý nghĩa này. Bởi nguyên lý là tất cả chúng sinh đều trở về bản chất của nó. Vũ trụ luôn hoạt động trong sự cân bằng, và mọi hệ quả, điển hình như đau khổ sẽ khiến tâm trí cực đoan phải dừng lại. Sự thôi thúc dừng lại này chính là ý chí Thượng Đế muốn ra thông điệp hãy trở về và sống là chính mình, đừng theo đuổi những hư vô phù phiếm.  No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.