thấy từ bên trong

1/ Những cái cây không nói, không có vẻ làm gì, nhưng chúng lại có khả năng chăm sóc sức khỏe tinh thần lẫn vật chất cho con người lẫn chúng sinh khác. Sự tĩnh lặng luôn có sức mạnh vượt trội hơn bất cứ sức mạnh thuộc về hình tướng: lời nói, hành động...

Vì sức mạnh thuộc về hình tướng thường dễ kích tính nhị nguyên. Bởi bản chất của mọi lời nói lẫn hành động đều tương đối, và đều khiến cho tâm trí người nghe dễ rơi vào sự hiểu lầm. 

2/ Sự tĩnh lặng như mặt trời tỏa nắng. Và suy nghĩ hay sự theo dõi thì giống như một tia sáng đang chiếu vào một hay vài đối tượng nào đó. Điều quan trọng là bạn cần là mặt trời chứ không phải là tia nắng, vì khi là mặt trời, bạn là chính mình và bạn tỏa nắng lên tất cả mọi đối tượng đang tương giao với bạn, mà không cần theo dõi hay quan sát một đối tượng cụ thể nào. Thiền là như vậy, hãy là sự tĩnh lặng. Đừng cố gắng quan sát hay theo dõi một đối tượng cụ thể. Vì khi đó, tâm chỉ là tia sáng, nó hạn hẹp, sợ hãi vì cứ luôn phải duy trì thứ ánh sáng mà nó tin rằng nó có vẻ rất yếu ớt. Sự theo dõi đó khiến cho tâm đầy mỏi mệt, mất hết sức sống. 

Người ta thường nói rằng bạn phải quan sát đời sống này để thấy nó đa dạng như thế nào, và rồi nhận thức bên trong bạn sẽ rộng mở. Nhưng bạn thấy đấy, nhiều người thường hướng ra, và càng ngày họ càng thấy không bao giờ là đủ. Họ muốn thấy nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Nhưng thứ họ thấy chỉ đơn giản là mắt thấy, và tâm thì thỏa mãn và muốn mắt thấy nhiều hơn nữa. Cái thấy đó thật là nông cạn. 

Điều quan trọng và cốt lõi là tâm hướng nội. Cái thấy tự chính nó thấy nó, và từ đó, cái thấy từ bên trong này sẽ tự toát ra bên ngoài thông qua các giác quan. Đó mới là con đường đúng của thiền. 
No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.