sách: bản chất con người là nhận biết

Dịch là bản chất của thế giới hình tướng. Chúng ta thấy được dịch nhưng vẫn hoàn toàn có thể tĩnh tại trước dịch. Như vậy, phải có một thứ không biến đổi (nhận biết) luôn thấy rõ mọi biến đổi. 

Khi tâm trí hoàn toàn tĩnh lặng, sự tĩnh lặng đó chính là sự nhận biết. Nó biết rõ những gì đang diễn ra, là sự chứng kiến trong sáng với mọi biến đổi đang tương giao với nó. Nó nhận ra dịch vốn là bản chất của mọi thứ. Rõ biết dịch, thì không còn phiền não trước dịch, không còn nắm bắt dịch, không còn nảy ý muốn biến đổi và kiểm soát dịch. 

Mọi phản ứng đều đến từ sự va chạm. Phản ứng tâm lý (phiền não) cũng như vậy. Nó xảy ra khi chấp vào hay đồng hóa vào ý nghĩ, xúc cảm... nào đó. Như vậy, nguyên nhân là do chấp vào. Nhận biết rõ là khi nhìn thẳng được vào nguyên nhân, từ đó mới không bị thôi thúc tạo hệ quả. Bạn sẽ biết mình có đang chấp vào điều gì đó hay không bằng cách nhìn vào tâm mình có phản ứng tâm lý hay không. Nếu có phản ứng tâm lý, nghĩa là đang chấp vào. Nếu nó tĩnh lặng tự nhiên, nó tự do. 

Mọi dao động sẽ lắng nhanh nhất khi chỉ còn lại khoảng lặng. Giống như mặt hồ vừa bị tác động, bùn cặn nhô lên. Bùn cặn lắng nhanh nhất khi không còn sự tác động thêm. Cũng thế, mọi dao động bên trong bạn sẽ tự lắng vào khoảng tĩnh khi bạn là tĩnh. Mọi cách thức khiến cho nó tĩnh đều là tác động thêm. Khi bạn lắng sâu vào bên trong mình, xuyên qua dao động, bạn sẽ thấy dao động tự lắng xuống cho đến khi lắng vào tĩnh hoàn toàn.

Tỉnh thức không phải là quá trình. Nó là bây giờ. Tỉnh thức là thấy ra quá trình mọi dao động tự rơi vào tĩnh lặng, cho đến khi bạn là sự tĩnh lặng hoàn toàn. Chúng ta không thể đòi hỏi mọi dao động tâm lý phải lắng ngay lập tức. Điều đó tùy thuộc vào độ tĩnh ổn định nơi mỗi người. Điều duy nhất chúng ta cần là cảm nhận được sự tĩnh tự nhiên này càng nhiều càng tốt. Từ đó mọi phản ứng không thể hình thành. 

Tĩnh lặng vốn là chốn về của vạn vật. 

Cuốn sách "Bản chất con người là nhận biết" tập hợp những bài viết ngắn rút ra từ tĩnh lặng, nơi sự nhận biết nhìn ra được căn nguyên cho sự khổ não. Sự nhận biết phơi bày muôn mặt bản ngã và sự luồn lách của nó trong việc đánh lừa và điều hướng chúng ta, khiến chúng ta mãi luôn vòng vo và mỏi mệt trong những vai diễn. 

Hiện tại, cuốn sách đã được mở bán tại shopee.

No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.