thay đổi

Không phải vì yêu một người mà ta thay đổi để chiều lòng họ. Những thay đổi vì người khác, một lúc nào đó, ta sẽ thấy như thể bản thân đang đánh mất chính mình. Những cái cây trong rừng không cao, thấp, cong, thẳng vì bất cứ cây nào. Mà tùy điều kiện mà nó thích nghi. Nó hài lòng với chỗ đứng, với đặc điểm sinh tồn của nó. Và vì tất cả mọi cây đều hài lòng với đặc tính sinh tồn của mình, mà không gây tranh giành hay oán thán. 

Ta thay đổi nhờ nhạy bén được với những điều kiện từ bên trong mình lẫn bên ngoài mình. Sự thay đổi này là tất yếu vì nếu không thay đổi, chúng ta sẽ tự tạo hiểm nguy và phiền não cho chính mình. Giống như một người chưa biết bơi, khi thấy một hồ nước trước mặt mà không có bè thuyền, và để đến bên kia hồ, anh ta sẽ phải thay đổi lối đi, bằng cách men theo đường đất, dù đó là đường vòng xa hơn.  

Cũng vậy, trong tình yêu, khi người kia đang giận hờn, ta không thể đổ thêm dầu vào lửa bằng những câu nói thể hiện sự thanh minh hay trách móc. Nhận thức điều kiện hiện tại rõ ràng giúp ta thấy rằng hãy cho người đó Khoảng Không Gian, và họ sẽ tự tĩnh lắng trở lại. Như vậy, mọi thay đổi sâu sắc cần phải đến từ sự nhạy bén với điều kiện. Chúng ta phải luôn nhận thức rõ toàn bộ điều kiện, thì sự thay đổi mới có thể tạo ra những giá trị tích cực.No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.