nỗi đau

Con người trưởng thành từ những nỗi đau, không nhất thiết cứ có thêm nỗi đau thì mình chín chắn hơn, mà nỗi đau là thông điệp để chúng ta nhận ra rằng chống đối hay kiểm soát chỉ càng đau hơn. Nỗi đau khiến mỗi người không bị "chạy về cái đầu" quá nhiều nữa, lúc này, không có lựa chọn nào khác ngoài đối diện trực tiếp với nó. Không còn phản ứng chống đối nghĩa là có một sự xuyên qua nỗi phiền não tạm thời này, để đi sâu vào không gian nhận thức mới bên trong. Như vậy, nhận thức mới chỉ có thể nảy sinh khi không còn xung đột và vùng vẫy. Mà như bạn biết, xung đột và vùng vẫy luôn từ cái đầu. Như thế, hãy vừa cảm nhận cái đầu vừa cảm nhận cơ thể thì sẽ không bị tập trung vào bất cứ một điểm nào. Vì bất cứ lúc nào, bạn tập trung vào cái đầu hoặc cơ thể, thì luôn có các phản ứng kiểm soát.No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.