tôi là ai?

Khi nào bạn thấy ra được đáp án cho "tôi là ai" thì bạn sẽ không còn đặt câu hỏi với người khác: "bạn là ai'', "họ là ai", "người kia xuất thân như thế nào", "bạn có thể giới thiệu về bản thân...." Hãy hỏi "mình là ai". Lý trí không thể trả lời nó, ngôn từ không thể trả lời nó, không có bất cứ điều gì có thể trả lời được nó. Cái gì còn lại? Đó chính là đáp án.No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.