sự thật

Thời đại này, người ta nghiễm tưởng có thể phơi bày chân lý dễ dàng khắp muôn nơi, có thể nói về nó giữa đám đông, có thể viết nó ra bằng những ngôn từ nom vẻ linh thiêng, nhưng sự thật không thể được phô bày rộng rãi ra bên ngoài. Nếu hiểu sự thật được bộc lộ theo cách này, chẳng qua là con người đang tỏ tính kiêu mạn và ảo tưởng của họ, bởi quá nhiều người sống với ngôn từ "sự thật" nhưng sự thật thực sự chỉ có thể sống với bằng chính nhận biết riêng tư và lặng lẽ chảy qua tâm hồn chính họ.No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.