không lay chuyển

Một người không lung lay trước mọi biến động thế gian vì anh ta luôn là chính mình. Anh ta biết chính mình là gì, và không bị xoay chuyển bởi những thứ không phải là mình. 

Nhận biết nghĩa là thấy ra chỉ có một thực tại duy nhất tồn tại, đó chính là không gian ý thức tĩnh lặng ở bên trong bạn. Và là chính mình ở đây có nghĩa là ý thức vào không gian ý thức tĩnh lặng đó, và những biến động trong không gian không thể làm ảnh hưởng đến không gian. Một ngôi nhà được xây dựng trong không gian, khi nó mất đi, không gian vẫn ở đó mà không hề bị tác động. Cũng vậy, tâm chúng ta hoàn toàn không bị ô nhiễm, nhưng cái cảm giác ô nhiễm luôn hằn trong ta vì chúng ta đang chấp vào một khuynh hướng tư tưởng mang tính phán xét nào đó về chính mình. Sự lầm tưởng đó là tạo ra sự ô nhiễm, nhưng ô nhiễm này thuộc về ảo giác. 

Khi nhận biết, người ta chỉ nhận biết chính mình. Có nghĩa rằng, chúng ta không cần hướng tâm ra ngoài để có thể biết đối tượng nào đó, mà hãy là chính mình rồi cái biết về các đối tượng tương giao với chúng ta sẽ tự bộc lộ. No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.