quan sát sự quan sát

Tình yêu có hai cấp độ: cấp độ ý nghĩ (tâm trí) và cấp độ tĩnh lặng. Tình yêu ở cấp độ ý nghĩ là tình yêu nhị nguyên (nếu thỏa mãn điều kiện thì yêu, còn không thì ghét). Tình yêu ở cấp độ tĩnh lặng đơn giản là sự sống hiện hữu. 

Chúng ta thường lạc vào tình yêu ở cấp độ ý nghĩ. Nghĩ-nhớ về người kia, nghĩa là yêu. Nghĩ rằng quan tâm người kia, nghĩa là yêu. Nghĩ rằng phải chu toàn cho người kia, nghĩa là yêu. Tình yêu này thường đi kèm theo đó những cung bậc cảm xúc mang tính nhị nguyên: lúc sung sướng hạnh phúc lúc thù hằn ghen tuông...

Những ý nghĩ về yêu đã điều khiển chúng ta lạc vào những thói quen, những mối quan hệ yêu đương và tình cảm phức tạp và phiền não. Nghĩ-nhớ về một người không phải là yêu, nó là sự dính mắc vào những tưởng tượng hư ảo và quá khứ. Vì "người kia" không nằm trong ý nghĩ. "Người kia" không nằm trong nỗi nhớ. Thực tại sự sống không bao giờ nằm trong những tưởng tượng và những hình ảnh của tâm trí. 

Bạn không thể nào yêu một người khi bạn chưa thực sự khai phá được bản chất thực sự của mình và sống với bản chất đó. Vì thế, đừng chạy đuổi những ý nghĩ về yêu hướng tới đối tượng nào đó một cách đê mê và cố chấp vì nó sẽ chỉ dẫn bạn đi sâu vào sự tối tăm. 

Khi những ý nghĩ về yêu áp đảo, nó đòi hỏi một sức mạnh tỉnh táo khủng khiếp. Vì sự tăm tối dày đặc và sâu hoáy luôn cần thứ ánh sáng vừa mạnh mẽ vừa soi lối kiên nhẫn vào bên trong. Thứ ánh sáng ấy quét sạch toàn bộ những u ám không chỉ đang tồn đọng mà còn cố ngoi ngóp, sôi tràn ra bên ngoài.

Đừng quan sát những ý nghĩ về yêu. Đừng quan sát những ý nghĩ nói chung. Ánh sáng chỉ đơn giản là chính nó chứ nó không có chủ đích hướng về bất cứ đối tượng nào cả. Nhưng nó lại thấy đối tượng và đối tượng đều tan vào ánh sáng và hóa ánh sáng. 

Khi thực hành quan sát ý nghĩ, bạn sẽ thấy mình luôn bị nó dẫn dắt và nhiều ý nghĩ phát ra, phải vậy không? Vì sự quan sát đó có đối tượng, và thế nó luôn chạy theo đối tượng. Sự quan sát đó là "người quan sát" mất rồi. Nó là nhị nguyên. 

Hãy quan sát sự quan sát. Hãy là tĩnh lặng cảm nhận sự tĩnh lặng. Rồi mọi ý nghĩ sẽ tự tan vào tĩnh lặng.No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.