ý muốn

12:34:00 PM
Con người khi căng thẳng, đau khổ thường dính mắc vào ý muốn điều gì đó nhẹ nhàng và an nhiên. Tìm về tĩnh tại không sai, nhưng "ý muốn" sẽ không thể khiến họ nhận ra bản chất của những căng thẳng và đau khổ. Những "ý muốn được an nhiên" thực tế là sự kiểm soát. 

Không sự nhận biết nào xảy ra trong an lạc từ thuở ban đầu. Vì nhận biết nghĩa là thấy ra những dính mắc từ bên trong. Những dính mắc bao giờ cũng đầy khó chịu. Nhưng nhận biết thấy ra điều đó mà không bị ngụp lặn trong đó. Dù cảm thấy đau nhưng không mắc kẹt trong những nghĩ suy, ý niệm về cơn đau. Đau là đau. Thấy đơn giản là thấy. 


No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.