vô cùng

Cuộc sống là một chuỗi diễn tiến bất ngờ vì thế những người sợ hãi sẽ khó lòng trải nghiệm một cách hứng thú và trọn vẹn. Một ai đó có thể dự đoán về tương lai của bạn, nếu tốt, bạn có thể yên tâm, và nếu xấu thì bạn lại nảy sinh tâm lý đề phòng hay lo lắng. Nhưng hành trình sống là trùng trùng duyên khởi mà ở đó, chỉ có một tâm hồn rộng mở mới có thể chạm đến những ngóc ngách sâu thẳm nhất và cũng là tuyệt vời nhất, còn lại những tâm hồn bị ngáng chân bởi định kiến, bởi dự đoán... lại khó nhận ra tiềm năng vô hạn của họ. Vì một tiềm năng vô hạn nghĩa là không bị chắn lại bởi một tư tưởng hẹp hòi hay một niềm tin dù là tốt hay xấu, vì những điều đó luôn chỉ dẫn bạn vào một ngóc ngách rất chật hẹp của đời sống. Nhưng đời sống rất vô cùng, vì thế hãy sống mà không bị dính mắc vào một điều gì cả. No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.